לתיק הבריאות שלי

חבילת ההיריון של לאומית זהב - שאלות נפוצות

שלח לחבר

X
את בהריון או מתכננת הריון? בשעה טובה!
לקוחות לאומית זהב נהנות מסל הריון מקיף ומגוון המקנה להן החזר של עד 8,000 ₪  עבור שירותים, בדיקות וייעוציים, להם הן נדרשות במהלך ההיריון, הלידה ובתקופה שאחריה. סכום זה הינו לכל תקופת החברות בלאומית זהב.

חבילת ההיריון של לאומית זהב פתח את כל התשובות Alternate Text

+
מהי חבילת ההיריון של לאומית?

מבוטחות לאומית זהב נהנות מחבילת היריון, המקנה להן סכום מצטבר של עד 8,000 ₪, המיועד למימוש על פי בחירתן לבדיקות, טיפולים וייעוציים הקשורים בהריון. 
ההחזר שתקבלי הוא עד 75% מן ההוצאה בפועל, כלומר - על כל בדיקה שכלולה בסל ההיריון, תקבלי חזרה 75% מההוצאה, עד לסכום כולל של 8,000 ₪. 
סכום זה הוא סכום כולל לכל ההריונות שלך, במהלך חברותך בלאומית זהב.
החל מיום 01/01/2019 ובכל קופות החולים לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי במסגרת חבילת היריון ולידה בגין ציוד הנקה או ציוד אחר. כמו כן לגבי חלק מהשירותים נקבעו תקרות להחזר בגין השירות.
החל מיום 01/04/2019 האפשרות לממש את חבילת ההיריון תהיה מדורגת – ההחזר שניתן לקבל ממועד זה הינו 75% מהוצאה בפועל עד לתקרה של כ- 2,000 ש"ח להריון אחד ועד 4 הריונות בכל תקופת החברות.

+
מה כלול בחבילת ההיריון?

חבילת היריון ולידה כוללת שירותים הניתנים במהלך ההיריון: כגון - שקיפות עורפית, סקירת מערכות מוקדמת ומורחבת, בדיקת מי שפיר או בדיקת סיסי שלייה, ייעוץ רופא מומחה, צ'יפ גנטי ו/או קורס הכנה ללידה, ושירותים הקשורים בלידה ועד ששה חודשים אחריה, ובינם: דולה והבראה ליולדת. לחצי על הקישור לרשימה המלאה של ההטבות במסגרת סל ההיריון של לאומית.
אם השירות נכלל בסל הבריאות או בשב"ן, ושילמת בגינו השתתפות עצמית, אין זכאות להחזר על ההשתתפות העצמית. 
אם השירות נכלל בסל הבריאות או בשב"ן וקבלת החזר חלקי, תהי זכאית להחזר נוסף, דרך סל ההיריון, בסך של 75% מההפרש. 
דוגמא מספרית:
מבוטחת בלאומית זהב עברה סקירת מערכות פרטית ושילמה 2000 ₪.
המבוטחת קבלה החזר בגין סקירת מערכות בסך של 550 ₪.
ההפרש בין הסכום ששילמה להחזר שקבלה מלאומית זהב הינו 1450 ₪.
ההחזר שתקבל מחבילת ההיריון יהיה   5 .1087   =75%X1450
סך ההחזר שקבלה מלאומית        1637.5   =  1087.5+550

+
עד מתי ניתן להשתמש בחבילת היריון ולידה?

חלק מהשירותים  ניתנים גם לאחר הלידה ועד 6 חודשים מהלידה. שירותים כגון   אחות פרטית בבית ויועצת תזונה (שהינה דיאטנית מוסמכת)  ניתן לנצלם עד שישה חודשים לאחר הלידה. 

+
​מי זכאית לחבילת היריון?

בשביל להיות זכאית לחבילת היריון בלאומית, את צריכה להיות מבוטחת בלאומית זהב לפחות 6 חודשים. לאחר מכן, סל ההיריון וכל ההטבות הכלולות בו, עומדים לרשותך.  

+
עברתי מקופה אחרת, האם אני זכאית לחבילת הריון של לאומית?

נשים המצטרפות ללאומית, אשר היה להן שב"ן בקופה הקודמת בוותק מתאים יוכלו ליהנות מחבילת ההיריון מיד עם הצטרפותן ללאומית זהב. 

+
מה עושים אם בקופה הקודמת שלי ניצלתי את המלוא הסכום שהוקצה לי במסגרת חבילת היריון?

מבוטחות שמימשו את זכאותן לחבילת היריון בקופת חולים אחרת מוזמנות להצטרף ללאומית זהב ולפתוח דף חדש. עם המעבר ללאומית והצטרפות ללאומית זהב הן זכאיות למלוא חבילת ההיריון.   

+
האם יש הגבלה על אופן ניצול חבילת ההיריון?

כן. חבילת ההיריון של לאומית מיועד לניצול עבור שירותים, טיפולים ובדיקות פרטיות המבוצעות באופן פרטי במהלך ההיריון, ועל מגוון שירותים הניתנים במהלך הלידה או אחריה. ההטבה ניתנת במהלך ההיריון ובששת החודשים שלאחר הלידה. לא ניתן לקבל החזר בדיקות או שירותים הניתנים בהשתתפות עצמית במסגרת סל הבריאות או לאומית כסף או זהב. 

+
כיצד מקבלים את ההחזרים?

חשוב לשמור את חשבוניות המס והקבלות המקוריות, כאשר עליהן רשומים שם, מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון. מומלץ לצרף גם מסמך רפואי רלוונטי, מהרופא אצלו ביקרת. יש למסור את החומר במרכז הרפואי אליו את משתייכת. את ההחזר תקבלי תוך 21 ימי עבודה, הישר לחשבון הבנק אשר ממנו משולם התשלום החודשי ללאומית. את יכולה לבחור לאסוף את כל המסמכים ולהגישם יחדיו, או להגיש כל מסמך בנפרד.
ההחזר הינו 75% מהוצאה בפועל ועד לסכום מצטבר של 8,000 ₪. הזכאות הניתנת היא לכל תקופת החברות בשב"ן (זכאות כוללת לכל ההיריונות).
החל מ- 01/04/2019 ניתן לנצל עד 2,000 ₪ ללידה ועד 4 לידות.