לתיק הבריאות שלי

רשימת מומחים לייעוץ וחוות דעת שניה

לשתף עם חבר/ה

X
לקוחות לאומית כסף/זהב זכאים להתייעץ עם רופאים מומחים המוכרים על ידי לאומית, אשר אינם רופאי קופה בקליניקה הפרטית של הרופא או בשר"פ (שרות רפואי פרטי) בבי"ח בירושלים.
יועץ בהסדר שמקבל במסגרת השר"פ - ניתן לקבל ייעוץ בהשתתפות העצמית הרשומה רק כאשר הרופא נותן את הייעוץ במסגרת מרפאות השר"פ.
רופא יועץ בשר"פ אשר נתן את הייעוץ באופן פרטי במרפאתו ולא במרפאות השר"פ - התשלום לרופא יהיה פרטי ולא ניתן יהיה לקבל החזר בגינו מלאומית.
כמו כן, לא ינתן החזר בגין ייעוץ במרפאות חוץ בבית חולים ציבורי.
Please wait

רשימת היועצים

?

תו לא חוקי

תו לא חוקי

לרשימת תחומי טיפול
?
?
?
* ניתן לבחור יותר מישוב אחד
X
X
X
 

כיצד מחפשים ?


1. חיפוש לפי תחום המומחיות -
  • ניתן לאתר באמצעות הקלדת תחום המומחיות המבוקש.
  • ניתן לאתר באמצעות סימון מתוך רשימה של תחומי המומחיות – כך שיתקבל מידע על רופאים בכמה תחומי מומחיות.

2. חיפוש לפי כתובת המרפאה -
  • ניתן לאתר עפ"י יישוב (ת"א, באר שבע, חולון וכיוצ"ב).

3. חיפוש לפי שם הרופא -
  • אם שם הרופא ידוע לכם, ניתן להקליד את שמו. אם פרטי הרופא מופיעים – ניתן לפנות לרופא זה לצורך קבלת חוו"ד שנייה במסגרת השב"ן.