לתיק הבריאות שלי

תנאי שימוש

לשתף עם חבר/ה

X
אתר זה בא לשרת קהל "גולשים" גדול ורב.
עורכי המידע באתר עושים מאמץ כדי שהמידע יהא מדויק ככל שניתן.
יחד עם זאת, יתכן ונפלו שגיאות והנכם מתבקשים להיות ערים לאפשרות זאת.
על המבקרים באתר לדעת כי הנוסח המחייב של המידע בנושא שירותי הבריאות הנוספים ו/או פוליסות הוא הנוסח של התוכניות והפוליסות עצמן המצויים במשרדי לאומית שירותי בריאות, כפי שיהיו מעת לעת.
לפני פניה לרופאים ששמם מופיע באתר מומלץ לוודא כי הפרטים המופיעים באתר נכונים וכי אותם רופאים עדיין קשורים בהסכמים עם לאומית שירותי בריאות, לרבות התמחותו של הרופא, על מנת למנוע טעויות מיותרות.
הצוות המקצועי של לאומית שירותי בריאות יעביר למשתמשים באתר מידע מקצועי ומידע רפואי כללי לגבי הפניות שהתקבלו.
מידע זה אינו מהווה תחליף להתייעצות אישית עם רופא או לאבחנה בנוגע לטיפול בחולה מסוים.
לשם קבלת ייעוץ אישי, על החולה לפנות ישירות להתייעצות עם רופא בתחום המומחיות המתאים.
אני מוותר/ת על כל טענה כנגד לאומית שירותי בריאות ומי מטעמם באשר לנזק כתוצאה משימוש במידע ו/או בשירותים שבאתר.