לתיק הבריאות שלי

חופש המידע

לשתף עם חבר/ה

X
מהו חוק חופש המידע?
חוק חופש המידע 
חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו.
הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים כגון: בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים.
החוק קובע מי זכאי לקבל מידע, איזה סוגי מידע יש חובה או רשות למסור, פרטים בדבר תוכן המידע הנמסר, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נוהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.
"לאומית" מאפשרת לכל דורש בהתאם לרוח החוק, לקבל את המידע המבוקש.
כצד ניתן לקבל את המידע?

הגב' מאיה גולדשטיין ממונת על חופש המידע בלאומית, ובוחנת את הבקשות למידע. 

ניתן ליצור עימה קשר במייל:  publicappeals@leumit.co.il

או במספר פקס: 03-6949614