לתיק הבריאות שלי

ייעוץ מומחה וחוות דעת שניה

לשתף עם חבר/ה

X
פקד EligibilitySearchShort
 
Please wait

איתור זכויות

תו לא חוקי

חפש


בלאומית מועסקים רופאים מקצועיים מן השורה הראשונה. במסגרת לאומית כסף/ זהב ניתן להתייעץ ולקבל חוות דעת שנייה גם מרופאים בכירים, אשר אינם עובדים בלאומית. 
בקישור תוכלו לקבל את רשימת היועצים . ליד שמות הרופאים יופיע סימון, האם הרופא הינו רופא יועץ בהסדר או רופא שאינו יועץ בהסדר, אולם מוכר לצורך החזר כספי.  
עם מי ניתן להתייעץ?
התייעצות עם רופא מומחה קיימת ב-2 מסלולים:  
 • התייעצות עם רופאים מומחים אשר הינם יועצים בהסדר עם לאומית
 • התייעצות עם רופאים מומחים אשר אינם יועצים בהסדר עם לאומית (מסלול החזר כספי), ובתנאי ששמותיהם מופיעים ברשימת היועצים המוכרים להחזר באתר לאומית ביום קבלת הייעוץ. 
תשומת ליבכם כי מעת לעת חלים שינויים ברשימת הרופאים ולפיכך יש להתעדכן בסמוך למועד הייעוץ.
 
הזכאות מחושבת בשני המסלולים גם יחד בשנה קלנדרית:

לאומית כסף
 • התייעצות אחת בשנה.
 • ילדים – 2 התייעצויות בשנה.
לאומית זהב
 • 3 התייעצויות בשנה.
 • ילדים - 4 התייעצויות בשנה. 
תקופת המתנה לשירות – 3 חודשים. 
 1. התייעצות עם רופאים מומחים אשר הינם יועצים בהסדר עם לאומית:
 • התייעצות עם רופא יועץ בהסדר כרוכה בתשלום השתתפות עצמית בסך של 200 ₪ אשר תשולם ישירות לרופא .
 • במקצועות הניתוחיים (לדוגמא א.ג.ג ועיניים)  היועצים בהסדר משמשים גם כרופאים מנתחים בהסדר בלאומית . במקרה שיש צורך בניתוח- רופאים אלה מורשים לנתח במסגרת הביטוח המשלים.  
 • אם יודעים מראש על צורך בניתוח מסוים - לפני שפונים לרופא יועץ בהסדר מומלץ לבדוק במערכת את רופא זה מבצע את הניתוח הנדרש. לחצו על הקישור למידע על ניתוחים.
 • היעוץ נעשה בקליניקה הפרטית של הרופא.
 • יועצים במסגרת השר"פ בירושלים - ניתן לקבל ייעוץ בהשתתפות העצמית הרשומה רק כאשר הרופא נותן את הייעוץ במסגרת מרפאות השר"פ.
  רופא יועץ בהסדר במסגרת השר"פ אשר בחר לתת את הייעוץ באופן פרטי במרפאתו ולא במרפאות השר"פ - התשלום לרופא יעשה ע"י המבוטח באופן פרטי והמבוטח לא יהיה זכאי לקבל החזר בגינו מלאומית.
 1. התייעצות עם רופאים מומחים אשר אינם יועצים בהסדר עם לאומית (מסלול החזר כספי):
 • ניתן לפנות לרופאים מומחים המוכרים על ידי לאומית, אשר שמותיהם מופיעים ברשימה.
 • ניתן לפנות לרופאים אלה לצורך התייעצות בלבד. 
 • לא ינתן החזר בגין ייעוץ במרפאות חוץ בבית חולים ציבורי.
 • רופאים אלה אינם מנתחים בהסדר במסגרת הביטוח המשלים של לאומית. 
 • לא יינתן החזר כספי בגין ניתוח אשר בוצע ע"י רופא מנתח, אשר אינו בהסדר עם לאומית.
 • לחצו על הקישור למידע על גובה ההחזרים בגין התייעצות.             
מה תחשב התייעצות?
התייעצות הינה ביקור אצל רופא מומחה לצורך דיון במצבו הרפואי של העמית. 
שימו לב, המקרים הבאים לא יחשבו התייעצויות:  
 • טיפולי שיניים.
 • התייעצויות בנושאי רפואת שיניים.
 • התייעצות שנעשתה במהלך ניתוח ו/או טיפול רפואי כלשהו.
 • התייעצות שנעשתה במהלך בדיקה רפואית, המכוסה במסגרת פרק אחר בשב"ן.
כיצד מקבלים את השירות?
כנסו לרשימת היועצים של לאומית כסף/זהב ומלאו את תחום המומחיות הרפואי לגביו נדרשת ההתייעצות/ שם הרופא עימו אתם מעוניינים להתיייעץ.
ליד שמות הרופאים יופיע סימון, האם הרופא הינו רופא יועץ בהסדר או רופא שאינו יועץ בהסדר, אולם מוכר לצורך החזר כספי.  
לחצו על הקישור לקבלת רשימת היועצים