לתיק הבריאות שלי

פרטי זכאות

לשתף עם חבר/ה

X

אבחון פסיכודידקטי

אבחון משולב הכולל 2 סוגי אבחונים:
 1. אבחון דידקטי - הכולל הערכת תפקודי למידה וערוצי למידה השונים (כגון: זיכון, שטף שפתי,יסודות קריאה וחשבון).
 2. אבחון פסיכולוגי -  הכולל הערכת מנת המשכל, גרפו-מוטוריקה ותפקוד רגשי.
האבחון מתבצע בדרך כלל ב-3 מפגשים וכולל שיחה מקדימה, אבחון ושיחת סיכום לצורך קבלת התוצאות לתוכנית התערבות כוללת.
במקרים מסויימים (בעיקר בתיכון) ולפי הנחיות משרד החינוך, האבחון חיוני לקבלת התאמת דרכי היבחנות.
מטרות:
הערכת התפקודים השכליים-הקוגניטיביים הפועלים בבסיס הלמידה ובחינת השפעתם על תפקודו הלימודי של התלמיד, בהתייחס ליכולות ולקשיים בתחום האישיותי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי.
לאומית זהב לאומית כסף סל בריאות
לאומית זהב
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
השתתפות עצמית: 984 ש"ח עבור כל טיפול
תקופת אכשרה:
ספק בהסדר (התחייבות)
6 חודשים
מגבלות מכסה:
עד 1 אבחונים ל- 999 חודשים, לפי שנה צפה
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
שלב תהליך
קבלת אישור לאבחון
 1. נציג המרכז הרפואי אשר פותח בקשה להתחייבות
 2. המבוטח מפיק התחייבות לאבחון באמצעות שירותי האונליין או פונה למרכז הרפואי
 3. המובטח מתאם מועד לאבחון מול הספק המבוקש.
האבחון
 1. המבוטח מציג בעת הגעתו לאבחון טופס התחייבות.הערות
 • סכום ההשתתפות העצמית הינה בגין כל סדרת המפגשים
 • המכסה הינה לכל תקופת החברות בשב"ן
 • הזכאות תינתן בתנאי שלא בוצע אבחון דידקטי במשך כל תקופת החברות בשב"ן
 • הזכאות הינה רק עבור האבחון הבסיסי עצמו.
  אבחונים נוספים (כגון: אבחון בחשבון, אבחון באנגלית) אינם נכללים בזכאות והמבוטח נדרש לשלם עליהם באופן פרטי.
לאומית כסף
השירות ניתן במסגרת לאומית זהב
סל בריאות
השירות ניתן במסגרת לאומית זהב