לתיק הבריאות שלי

פרטי זכאות

לשתף עם חבר/ה

X

חוות דעת שניה- התייעצות עם רופא יועץ מומחה

קבלת ייעוץ/ חוות דעת שנייה מרופא יועץ מומחה בארץ, אשר אינו רופא בלאומית שירותי בריאות, ובתנאי שהרופא הינו יועץ בהסדר או יועץ המוכר על ידי לאומית לצורך קבלת החזר ואשר שמו מופיע ברשימת הרופאים היועצים.
 לא יינתן החזר על ייעוץ הניתן במסגרת מרפאת חוץ של בית חולים.
תשומת ליבכם כי מעת לעת חלים שינויים ברשימת הרופאים  ולפיכך יש להתעדכן בסמוך למועד הייעוץ.
 
לאומית זהב לאומית כסף סל בריאות
לאומית זהב
עלות:
יועץ בהסדר
השתתפות עצמית           200 ש"ח לייעוץ (לחץ לרשימת הרופאים היועצים
תקופת אכשרה               3 חודשים
 1. הרופא משמש יועץ בהסדר בשב"ן.
 2. ההשתתפות העצמית תשולם על ידי המבוטח ישירות לרופא.
 3. רופא זה משמש גם כמנתח בהסדר בשב"ן (בהתאם לתחום המומחיות).
יועץ שאינו בהסדר
אחוז החזר                     80% מעלות הייעוץ (לחץ לרשימת הרופאים היועצים
תקרת החזר                   695 ש"ח לייעוץ
תקופת אכשרה               3 חודשים
*ניתן לפנות לרופאים יועצים המוכרים על ידי לאומית לצורך קבלת החזר, אשר שמותיהם מופיעים ברשימה.
 1.  לא ניתן לפנות לרופאים אשר הינם רופאים בלאומית שירותי בריאות.
 2. לא ניתן לפנות לרופאי שיניים.
מגבלות מכסה:
עד 4 ל- 12 חודשים, לפי שנה קלנדרית  
המכסה כוללת את כל הייעוצים המבוצעים באותה שנה קלנדרית (גם בהחזר וגם אצל יועצי הסדר).
יועץ בהסדר
שלב תהליך
פנייה לייעוץ
 1. המבוטח בוחר רופא יועץ מומחה שבהסדר מתוך רשימת הרופאים שבהסדר רשימת הרופאים היועצים לפי שם/ תחום המומחיות.
 2. המבוטח קובע תור ישירות מול מרפאת הרופא.
 3. מבוטח אשר קבע תור והחליט לא לפנות ליועץ, באחריותו לדאוג לביטול התור מול מרפאת היועץ.
 4. בעת ההגעה לייעוץ המבוטח משלם לרופא ישירות את דמי ההשתתפות העצמית.
יועץ שאינו בהסדר
שלב תהליך
פנייה לייעוץ
 1. המבוטח בוחר רופא יועץ מומחה מתוך רשימת הרופאים היועצים לפי שם/ תחום המומחיות.
קבלת החזר
 1. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי ומצרף קבלה/חשבונית מס.
  (ההחזר יינתן עבור קבלת ייעוץ בלבד ולא עבור קבלת טיפול)
  • אם הייעוץ ניתן במרפאה הפרטית של הרופא- על הקבלה צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם הרופא היועץ, מס’ רישיון וחתימה.
  • אם הייעוץ ניתן במסגרת מכון פרטי או במסגרת השר"פ - הקבלה תהיה של המכון או של השר"פ, ועליה יופיעו פרטי הרופא אשר נתן את הייעוץ (לרבות שמו), מספר רישיון, וחתימת הרופא (שר"פ הדסה- אין חובה בחתימת רופא).
 2. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 3. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • 'אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx'
  • 'נא להשלים מסמכים'
  • 'לא אושר'
הערות
ספק שאינו בהסדר
ניתן לקבל החזר כספי בגין חוו"ד מיועץ שאינו בהסדר (יועץ בהחזרים) גם במקרה בו הייעוץ נעשה מרחוק (טלפון/ זום) (בשלב זה הדבר מתאפשר עבור יועצים בהחזר בלבד).
לא יינתן החזר במקרים הבאים:
 • השתתפות עצמית ששולמה לרופא בהסדר.
 • ייעוץ/ ביקור במרפאות חוץ של בתי חולים.
 • למבוגר בגין ייעוץ אצל רופא ילדים ו/או רופא בעל תת התמחות בילדים (כגון: נוירולוג ילדים).
 • לגבר בגין ייעוץ אצל רופא נשים.
  במקרים חריגים של ייעוץ בנושא פוריות, על המבוטח להציג אישור בכתב מהרופא היועץ שהייעוץ הינו בנושא פוריות.
 • ייעוץ שנעשה במהלך בדיקה רפואית המכוסה במסגרת פרק אחר בשב"ן.
  לדוגמא: במקרה בו מבוטחת מביאה 2 קבלות הנושאות אותו תאריך/ עוקבות לפיהן חלק מהסכום שולם בגין "סקירת מערכות" וחלק בגין "ייעוץ", לא יינתן החזר עבור הייעוץ (הייעוץ הינו חלק בלתי נפרד מהבדיקה).
 • ייעוץ בנושא רפואת שיניים לרבות רפואת פה ולסת.
 • ייעוץ בנושא פודיאטריה.
 • ייעוץ על ידי מומחה שאינו רופא (כגון: דיאטן, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסט, פסיכולוג).
עלות:
יועץ בהסדר
השתתפות עצמית           200 ש"ח לייעוץ (לחץ לרשימת הרופאים היועצים
תקופת אכשרה               3 חודשים
 1. הרופא משמש יועץ בהסדר בשב"ן.
 2. ההשתתפות העצמית תשולם על ידי המבוטח ישירות לרופא.
 3. רופא זה משמש גם כמנתח בהסדר בשב"ן (בהתאם לתחום המומחיות).
יועץ שאינו בהסדר
אחוז החזר                   80% מעלות הייעוץ (לחץ לרשימת הרופאים היועצים
תקרת החזר                 695 ש"ח לייעוץ

תקופת אכשרה             3 חודשים
*ניתן לפנות לכל רופא מומחה העונה על הקריטריונים הבאים:
*ניתן לפנות לרופאים יועצים המוכרים על ידי לאומית לצורך קבלת החזר, אשר שמותיהם מופיעים ברשימה.
 1.  לא ניתן לפנות לרופאים אשר הינם רופאים בלאומית שירותי בריאות.
 2. לא ניתן לפנות לרופאי שיניים.
מגבלות מכסה:
עד 3 ל- 12 חודשים, לפי שנה קלנדרית  
הזכאות הינה ל- 3 התייעצויות עם רופא יועץ מומחה.
המכסה כוללת את כל הייעוצים המבוצעים באותה שנה קלנדרית (גם בהחזר וגם אצל יועצי הסדר).
יועץ בהסדר
שלב תהליך
פנייה לייעוץ
 1. המבוטח בוחר רופא יועץ מומחה שבהסדר מתוך רשימת הרופאים שבהסדר רשימת הרופאים היועצים לפי שם/ תחום המומחיות.
 2. המבוטח קובע תור ישירות מול מרפאת הרופא.
 3. מבוטח אשר קבע תור והחליט לא לפנות ליועץ, באחריותו לדאוג לביטול התור מול מרפאת היועץ.
 4. בעת ההגעה לייעוץ המבוטח משלם לרופא ישירות את דמי ההשתתפות העצמית.
יועץ שאינו בהסדר
שלב תהליך
פנייה לייעוץ
 1. המבוטח בוחר רופא יועץ מומחה מתוך רשימת הרופאים היועצים לפי שם/ תחום המומחיות.
קבלת החזר
 1. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי ומצרף קבלה/חשבונית מס.
  (ההחזר יינתן עבור קבלת ייעוץ בלבד ולא עבור קבלת טיפול)
  • אם הייעוץ ניתן במרפאה הפרטית של הרופא- על הקבלה צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם הרופא היועץ, מס’ רישיון וחתימה.
  • אם הייעוץ ניתן במסגרת מכון פרטי או במסגרת השר"פ - הקבלה תהיה של המכון או של השר"פ, ועליה יופיעו פרטי הרופא אשר נתן את הייעוץ (לרבות שמו), מספר רישיון, וחתימת הרופא (שר"פ הדסה- אין חובה בחתימת רופא).
 2. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 3. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • 'אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx'
  • 'נא להשלים מסמכים'
  • 'לא אושר'
הערות
ספק שאינו בהסדר
ניתן לקבל החזר כספי בגין תשלום ליועץ אשר נמצא ברשימת היועצים המוכרים לצורך החזר גם במקרה בו הייעוץ נעשה מרחוק (טלפון/ זום) (בשלב זה הדבר מתאפשר עבור יועצים בהחזר בלבד).
לא יינתן החזר במקרים הבאים:
 • הרופא אינו נמצא ברשימת היועצים המוכרים להחזר במועד קבלת הייעוץ.
 • השתתפות עצמית ששולמה לרופא בהסדר.
 • ייעוץ/ ביקור במרפאות חוץ של בתי חולים.
 • למבוגר בגין ייעוץ אצל רופא ילדים ו/או רופא בעל תת התמחות בילדים (כגון: נוירולוג ילדים).
 • לגבר בגין ייעוץ אצל רופא נשים.
  במקרים חריגים של ייעוץ בנושא פוריות, על המבוטח להציג אישור בכתב מהרופא היועץ שהייעוץ הינו בנושא פוריות.
 • ייעוץ שנעשה במהלך בדיקה רפואית המכוסה במסגרת פרק אחר בשב"ן.
  לדוגמא: במקרה בו מבוטחת מביאה 2 קבלות הנושאות אותו תאריך/ עוקבות לפיהן חלק מהסכום שולם בגין "סקירת מערכות" וחלק בגין "ייעוץ", לא יינתן החזר עבור הייעוץ (הייעוץ הינו חלק בלתי נפרד מהבדיקה).
 • ייעוץ בנושא רפואת שיניים לרבות רפואת פה ולסת.
 • ייעוץ בנושא פודיאטריה.
 • ייעוץ על ידי מומחה שאינו רופא (כגון: דיאטן, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסט, פסיכולוג).
עלות:
ספק שאינו בהסדר (החזר) - החל מינואר 2019
תקרת החזר: 725 ש"ח לטיפול
עלות מקסימאלית: 75% מהוצאות הטיפול בפועל
תקופת אכשרה:
ספק שאינו בהסדר (החזר) - החל מינואר 2019
6 חודשים
מגבלות מכסה:
wink המכסה הינה לכל תקופת החברות בשב"ן
יועץ בהסדר
שלב תהליך
פנייה לייעוץ
 1. המבוטח בוחר רופא יועץ מומחה שבהסדר מתוך רשימת הרופאים שבהסדר רשימת הרופאים היועצים לפי שם/ תחום המומחיות.
 2. המבוטח קובע תור ישירות מול מרפאת הרופא.
 3. מבוטח אשר קבע תור והחליט לא לפנות ליועץ, באחריותו לדאוג לביטול התור מול מרפאת היועץ.
 4. בעת ההגעה לייעוץ המבוטח משלם לרופא ישירות את דמי ההשתתפות העצמית.
יועץ שאינו בהסדר
שלב תהליך
פנייה לייעוץ
 1. המבוטח בוחר רופא יועץ מומחה מתוך רשימת הרופאים היועצים לפי שם/ תחום המומחיות.
קבלת החזר
 1. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי ומצרף קבלה/חשבונית מס.
  (ההחזר יינתן עבור קבלת ייעוץ בלבד ולא עבור קבלת טיפול)
  • אם הייעוץ ניתן במרפאה הפרטית של הרופא- על הקבלה צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם הרופא היועץ, מס’ רישיון וחתימה.
  • אם הייעוץ ניתן במסגרת מכון פרטי או במסגרת השר"פ - הקבלה תהיה של המכון או של השר"פ, ועליה יופיעו פרטי הרופא אשר נתן את הייעוץ (לרבות שמו), מספר רישיון, וחתימת הרופא (שר"פ הדסה- אין חובה בחתימת רופא).
 2. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 3. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • 'אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx'
  • 'נא להשלים מסמכים'
  • 'לא אושר'
הערות
 • הזכאות הינה עבור ייעוץ שקשור להריון.
 • ניתן לממש את הזכאות מיום הכניסה להריון ועד 6 חודשים לאחר הלידה.
 • הזכאות במסגרת סל ההריון הינה זכאות נוספת על הזכאות הבסיסית.
 • ניתן לנצל עד 2,000 ש"ח לכל הריון, עד 4 הריונות ולא יותר מ-8,000 ש"ח לכל ההריונות.
 • ניתן לקבל החזר כספי בגין חוו"ד מיועץ שאינו בהסדר (יועץ בהחזרים) גם במקרה בו הייעוץ נעשה מרחוק (טלפון/ זום).
לאומית כסף
עלות:
יועץ בהסדר
השתתפות עצמית           200 ש"ח לייעוץ (לחץ לרשימת הרופאים היועצים
תקופת אכשרה               3 חודשים
 1. הרופא משמש יועץ בהסדר בשב"ן.
 2. ההשתתפות העצמית תשולם על ידי המבוטח ישירות לרופא.
 3. רופא זה משמש גם כמנתח בהסדר בשב"ן (בהתאם לתחום המומחיות).
יועץ שאינו בהסדר
אחוז החזר                     80% מעלות הייעוץ (לחץ לרשימת הרופאים היועצים
תקרת החזר                   631 ש"ח לייעוץ
תקופת אכשרה               3 חודשים
*ניתן לפנות לרופאים יועצים המוכרים על ידי לאומית לצורך קבלת החזר, אשר שמותיהם מופיעים ברשימה.
 1.  לא ניתן לפנות לרופאים אשר הינם רופאים בלאומית שירותי בריאות.
 2. לא ניתן לפנות לרופאי שיניים.
מגבלות מכסה:
עד 2 ל- 12 חודשים, לפי שנה קלנדרית 
המכסה כוללת את כל הייעוצים המבוצעים באותה שנה קלנדרית (גם בהחזר וגם אצל יועצי הסדר).
יועץ בהסדר
שלב תהליך
פנייה לייעוץ
 1. המבוטח בוחר רופא יועץ מומחה שבהסדר מתוך רשימת הרופאים שבהסדר רשימת הרופאים היועצים לפי שם/ תחום המומחיות.
 2. המבוטח קובע תור ישירות מול מרפאת הרופא.
 3. מבוטח אשר קבע תור והחליט לא לפנות ליועץ, באחריותו לדאוג לביטול התור מול מרפאת היועץ.
 4. בעת ההגעה לייעוץ המבוטח משלם לרופא ישירות את דמי ההשתתפות העצמית.
יועץ שאינו בהסדר
שלב תהליך
פנייה לייעוץ
 1. המבוטח בוחר רופא יועץ מומחה מתוך רשימת הרופאים היועצים לפי שם/ תחום המומחיות.
קבלת החזר
 1. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי ומצרף קבלה/חשבונית מס.
  (ההחזר יינתן עבור קבלת ייעוץ בלבד ולא עבור קבלת טיפול)
  • אם הייעוץ ניתן במרפאה הפרטית של הרופא- על הקבלה צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם הרופא היועץ, מס’ רישיון וחתימה.
  • אם הייעוץ ניתן במסגרת מכון פרטי או במסגרת השר"פ - הקבלה תהיה של המכון או של השר"פ, ועליה יופיעו פרטי הרופא אשר נתן את הייעוץ (לרבות שמו), מספר רישיון, וחתימת הרופא (שר"פ הדסה- אין חובה בחתימת רופא).
 2. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 3. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • 'אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx'
  • 'נא להשלים מסמכים'
  • 'לא אושר'
הערות
ספק שאינו בהסדר
ניתן לקבל החזר כספי בגין תשלום ליועץ אשר נמצא ברשימת היועצים המוכרים לצורך החזר גם במקרה בו הייעוץ נעשה מרחוק (טלפון/ זום).(בשלב זה הדבר מתאפשר עבור יועצים בהחזר בלבד).
לא יינתן החזר במקרים הבאים:
 • הרופא אינו נמצא ברשימת היועצים המוכרים להחזר במועד קבלת הייעוץ
 • השתתפות עצמית ששולמה לרופא בהסדר.
 • ייעוץ/ ביקור במרפאות חוץ של בתי חולים.
 • למבוגר בגין ייעוץ אצל רופא ילדים ו/או רופא בעל תת התמחות בילדים (כגון: נוירולוג ילדים).
 • לגבר בגין ייעוץ אצל רופא נשים.
  במקרים חריגים של ייעוץ בנושא פוריות, על המבוטח להציג אישור בכתב מהרופא היועץ שהייעוץ הינו בנושא פוריות.
 • ייעוץ שנעשה במהלך בדיקה רפואית המכוסה במסגרת פרק אחר בשב"ן.
  לדוגמא: במקרה בו מבוטחת מביאה 2 קבלות הנושאות אותו תאריך/ עוקבות לפיהן חלק מהסכום שולם בגין "סקירת מערכות" וחלק בגין "ייעוץ", לא יינתן החזר עבור הייעוץ (הייעוץ הינו חלק בלתי נפרד מהבדיקה).
 • ייעוץ בנושא רפואת שיניים לרבות רפואת פה ולסת.
 • ייעוץ בנושא פודיאטריה.
 • ייעוץ על ידי מומחה שאינו רופא (כגון: דיאטן, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסט, פסיכולוג).
עלות:
יועץ בהסדר
השתתפות עצמית           200 ש"ח לייעוץ (לחץ לרשימת הרופאים היועצים
תקופת אכשרה               3 חודשים
 1. הרופא משמש יועץ בהסדר בשב"ן.
 2. ההשתתפות העצמית תשולם על ידי המבוטח ישירות לרופא.
 3. רופא זה משמש גם כמנתח בהסדר בשב"ן (בהתאם לתחום המומחיות).
יועץ שאינו בהסדר
אחוז החזר                     80% מעלות הייעוץ (לחץ לרשימת הרופאים היועצים
תקרת החזר                   631 ש"ח לייעוץ
תקופת אכשרה               3 חודשים
*ניתן לפנות לרופאים יועצים המוכרים על ידי לאומית לצורך קבלת החזר, אשר שמותיהם מופיעים ברשימה.
 1.  לא ניתן לפנות לרופאים אשר הינם רופאים בלאומית שירותי בריאות.
 2. לא ניתן לפנות לרופאי שיניים.
מגבלות מכסה:
עד 1 ל- 12 חודשים, לפי שנה קלנדרית
הזכאות הינה להתייעצות אחת עם רופא יועץ מומחה.
המכסה כוללת את כל הייעוצים המבוצעים באותה שנה קלנדרית (גם בהחזר וגם אצל יועצי הסדר).
יועץ בהסדר
שלב תהליך
פנייה לייעוץ
 1. המבוטח בוחר רופא יועץ מומחה שבהסדר מתוך רשימת הרופאים שבהסדר רשימת הרופאים היועצים לפי שם/ תחום המומחיות.
 2. המבוטח קובע תור ישירות מול מרפאת הרופא.
 3. מבוטח אשר קבע תור והחליט לא לפנות ליועץ, באחריותו לדאוג לביטול התור מול מרפאת היועץ.
 4. בעת ההגעה לייעוץ המבוטח משלם לרופא ישירות את דמי ההשתתפות העצמית.
יועץ שאינו בהסדר
שלב תהליך
פנייה לייעוץ
 1. המבוטח בוחר רופא יועץ מומחה מתוך רשימת הרופאים היועצים לפי שם/ תחום המומחיות.
קבלת החזר
 1. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי ומצרף קבלה/חשבונית מס.
  (ההחזר יינתן עבור קבלת ייעוץ בלבד ולא עבור קבלת טיפול)
  • אם הייעוץ ניתן במרפאה הפרטית של הרופא- על הקבלה צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם הרופא היועץ, מס’ רישיון וחתימה.
  • אם הייעוץ ניתן במסגרת מכון פרטי או במסגרת השר"פ - הקבלה תהיה של המכון או של השר"פ, ועליה יופיעו פרטי הרופא אשר נתן את הייעוץ (לרבות שמו), מספר רישיון, וחתימת הרופא (שר"פ הדסה- אין חובה בחתימת רופא).
 2. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 3. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • 'אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx'
  • 'נא להשלים מסמכים'
  • 'לא אושר'
הערות
ספק שאינו בהסדר
ניתן לקבל החזר כספי בגין תשלום ליועץ אשר נמצא ברשימת היועצים המוכרים לצורך החזר גם במקרה בו הייעוץ נעשה מרחוק (טלפון/ זום). (בשלב זה הדבר מתאפשר עבור יועצים בהחזר בלבד).
לא יינתן החזר במקרים הבאים:
 • הרופא אינו נמצא ברשימת היועצים המוכרים להחזר במועד קבלת הייעוץ.
 • השתתפות עצמית ששולמה לרופא בהסדר.
 • ייעוץ/ ביקור במרפאות חוץ של בתי חולים.
 • למבוגר בגין ייעוץ אצל רופא ילדים ו/או רופא בעל תת התמחות בילדים (כגון: נוירולוג ילדים).
 • לגבר בגין ייעוץ אצל רופא נשים.
  במקרים חריגים של ייעוץ בנושא פוריות, על המבוטח להציג אישור בכתב מהרופא היועץ שהייעוץ הינו בנושא פוריות.
 • ייעוץ שנעשה במהלך בדיקה רפואית המכוסה במסגרת פרק אחר בשב"ן.
  לדוגמא: במקרה בו מבוטחת מביאה 2 קבלות הנושאות אותו תאריך/ עוקבות לפיהן חלק מהסכום שולם בגין "סקירת מערכות" וחלק בגין "ייעוץ", לא יינתן החזר עבור הייעוץ (הייעוץ הינו חלק בלתי נפרד מהבדיקה).
 • ייעוץ בנושא רפואת שיניים לרבות רפואת פה ולסת.
 • ייעוץ בנושא פודיאטריה.
 • ייעוץ על ידי מומחה שאינו רופא (כגון: דיאטן, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסט, פסיכולוג).
סל בריאות
השירות ניתן במסגרת לאומית כסף וזהב