לתיק הבריאות שלי

פרטי זכאות

לשתף עם חבר/ה

X

השגחת אח/ות פרטי/ת לאחר ניתוח

השגחת אח/ות פרטי/ת בבית החולים לאחר ניתוח המחייב אשפוז.
לאומית זהב לאומית כסף סל בריאות
לאומית זהב
מיצוי סל: לא נדרש מיצוי של סל הבריאות
עלות:
ספק שאינו בהסדר (החזר)
תקרת החזר: 588 ש"ח לטיפול
עלות מקסימאלית: 80% מהוצאות הטיפול בפועל
תקופת אכשרה:
ספק שאינו בהסדר (החזר)
3 חודשים
מגבלות מכסה:
עד 20 ימים ל- 12 חודשים, לפי שנה צפה
שלב תהליך
קבלת החזר
 1. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי למסירת:
  • קבלה מקורית וחשבונית מס בהתאם לפירוט:
   • אם השירות ניתן בידי אחות עצמאית - פרטי האחות צריכים להיות מודפסים על החשבונית
   • אם השירות ניתן בידי אחות מטעם חברת סיעוד - בפירוט החשבונית יש לרשום כיתוב כדוגמת "שירות השגחת אחות לאחר ניתוח".
  • סיכום מחלה .
 2. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 3. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • "אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx"
  • "נא להשלים מסמכים"
  • "לא אושר"
לאומית כסף
מיצוי סל: לא נדרש מיצוי של סל הבריאות
עלות:
ספק שאינו בהסדר (החזר)
תקרת החזר: 523 ש"ח לטיפול
עלות מקסימאלית: 80% מהוצאות הטיפול בפועל
תקופת אכשרה:
ספק שאינו בהסדר (החזר)
3 חודשים
מגבלות מכסה:
עד 10 ימים ל- 12 חודשים, לפי שנה צפה
שלב תהליך
קבלת החזר
 1. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי למסירת:
  • קבלה מקורית וחשבונית מס בהתאם לפירוט:
   • אם השירות ניתן בידי אחות עצמאית - פרטי האחות צריכים להיות מודפסים על החשבונית
   • אם השירות ניתן בידי אחות מטעם חברת סיעוד - בפירוט החשבונית יש לרשום כיתוב כדוגמת "שירות השגחת אחות לאחר ניתוח".
  • סיכום מחלה .
 2. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 3. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • "אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx"
  • "נא להשלים מסמכים"
  • "לא אושר"
סל בריאות
השירות ניתן במסגרת לאומית כסף וזהב