לתיק הבריאות שלי

פרטי זכאות

לשתף עם חבר/ה

X

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים:
 • לפני טיפול כימותרפי/ הקרנתי
 • לאחר טיפול כימותרפי/ הקרנתי
 • לאחר טיפול כימותרפי/ הקרנתי באזור הראש והצוואר
 • לאחר כריתת לסתות/ רקמות סמוכות
 • לפני טיפול כירורגי בגידול באיזור הלסתות
מטרות:
מניעה, איבחון וטיפול במחלות או פציעה של השיניים והתאמת הטיפול לצרכי המבוטח.
לאומית זהב לאומית כסף סל בריאות
לאומית זהב
השירות ניתן במסגרת  סל הבריאות בלבד
לאומית כסף
השירות ניתן במסגרת  סל הבריאות בלבד
סל בריאות
הזכאות נקבעת לפי סוג האוכלוסיה:
עלות:
ספק בהסדר
השתתפות עצמית:                    50% מעלות הטיפול בהתאם לתעריף 
                                               מרפאות השיניים שבהסדר עם לאומית
ספק שאינו בהסדר (החזר)
אחוז החזר:                              50% מעלות הטיפול בהתאם לתעריף 
                                               מרפאות השיניים שבהסדר עם לאומית
מגבלות מכסה:
לפי צורך רפואי, מיום גילוי המחלה ועד מועד הטיפול הראשוני (הקרנתי/ כימותרפי).
לקבלת מידע אודות אופן המימוש, ניתן לפנות למרכז הרפואי או למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 1-700-507-507.

הערות ודגשים:

ביטול תור- יש להודיע לרופא עד 24 שעות לפני התור- אחרת הרופא רשאי לגבות תשלום בהתאם למחירון (תחת- "אי הופעה לטיפול ללא הודעה מוקדמת- תשלום ישיר לרופא").
הערות
סוגי הטיפולים הנכללים בסל:
טיפולים משמרים וצילומים
 • בדיקה ותוכנית טיפול, כולל צילומים.
 • סתימות.
 • טיפולי שורש, כולל חידוש טיפול שורש.
 • עקירות.
 • ניקוי אבנית.
 • לא כולל טיפולים משמרים כמכינים לטיפול משקם (כתרים ושתלים).
טיפולים משקמים
 • מבנים מיידים.
 • תותבות מאקריל בלבד- חלקיות/ שלמות.
 • כתרי אקריל (כתרים זמניים- לא כולל כתרים קבועים).

מיפוי פה-
מבוטח אונקולוגי זכאי למיפוי פה ללא השתתפות עצמית.
תקרת ההחזר בגין טיפול שיניים שאושר באישור מוקדם על ידי לאומית, לא תעלה על סכום עלות הטיפול הנקוב במחירון לאומית זהב לטיפול זה.
 • יש לצרף קבלה מקורית וצילומי אימות לבקשת ההחזר.
עלות:
ספק בהסדר
השתתפות עצמית:                    ללא השתתפות עצמית
ספק שאינו בהסדר (החזר)
אחוז החזר:                              100% מעלות הטיפול בהתאם לתעריף 
                                               מרפאות השיניים שבהסדר עם לאומית
מגבלות מכסה:
לפי צורך רפואי עד 24 חודשים מסיום הטיפול הכימותרפי/ הקרנתי.
לקבלת מידע אודות אופן המימוש, ניתן לפנות למרכז הרפואי או למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 1-700-507-507.

הערות ודגשים:

ביטול תור- יש להודיע לרופא עד 24 שעות לפני התור- אחרת הרופא רשאי לגבות תשלום בהתאם למחירון (תחת- "אי הופעה לטיפול ללא הודעה מוקדמת- תשלום ישיר לרופא").
הערות
סוגי הטיפולים הנכללים בסל:
טיפולים משמרים וצילומים
 • בדיקה ותוכנית טיפול, כולל צילומים.
 • סתימות.
 • טיפולי שורש, כולל חידוש טיפול שורש.
 • עקירות.
 • ניקוי אבנית.
 • לא כולל טיפולים משמרים כמכינים לטיפול משקם (כתרים ושתלים).
טיפולים משקמים
 • מבנים מיידים.
 • תותבות מאקריל בלבד- חלקיות/ שלמות.
 • כתרי אקריל (כתרים זמניים- לא כולל כתרים קבועים).

מיפוי פה-
מבוטח אונקולוגי זכאי למיפוי פה ללא השתתפות עצמית.
תקרת ההחזר בגין טיפול שיניים שאושר באישור מוקדם על ידי לאומית, לא תעלה על סכום עלות הטיפול הנקוב במחירון לאומית זהב לטיפול זה.
 • יש לצרף קבלה מקורית וצילומי אימות לבקשת ההחזר.
עלות:
ספק בהסדר
השתתפות עצמית:                    ללא השתתפות עצמית
ספק שאינו בהסדר (החזר)
אחוז החזר:                              100% מעלות הטיפול בהתאם לתעריף 
                                               מרפאות השיניים שבהסדר עם לאומית
מגבלות מכסה:
לפי צורך רפואי וללא הגבלת זמן.
לקבלת מידע אודות אופן המימוש, ניתן לפנות למרכז הרפואי או למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 1-700-507-507.

הערות ודגשים:

ביטול תור- יש להודיע לרופא עד 24 שעות לפני התור- אחרת הרופא רשאי לגבות תשלום בהתאם למחירון (תחת- "אי הופעה לטיפול ללא הודעה מוקדמת- תשלום ישיר לרופא").
הערות
סוגי הטיפולים הנכללים בסל:
טיפולים משמרים וצילומים
 • בדיקה ותוכנית טיפול, כולל צילומים.
 • סתימות.
 • טיפולי שורש, כולל חידוש טיפול שורש.
 • עקירות.
 • ניקוי אבנית.
 • לא כולל טיפולים משמרים כמכינים לטיפול משקם (כתרים ושתלים).
טיפולים משקמים
 • מבנים מיידים.
 • תותבות מאקריל בלבד- חלקיות/ שלמות.
 • כתרי אקריל (כתרים זמניים- לא כולל כתרים קבועים).

מיפוי פה-
מבוטח אונקולוגי זכאי למיפוי פה ללא השתתפות עצמית.
תקרת ההחזר בגין טיפול שיניים שאושר באישור מוקדם על ידי לאומית, לא תעלה על סכום עלות הטיפול הנקוב במחירון לאומית זהב לטיפול זה.
 • יש לצרף קבלה מקורית וצילומי אימות לבקשת ההחזר.
עלות:
ספק בהסדר
השתתפות עצמית:                    ללא השתתפות עצמית
ספק שאינו בהסדר (החזר)
אחוז החזר:                              100% מעלות הטיפול בהתאם לתעריף 
                                               מרפאות השיניים שבהסדר עם לאומית
מגבלות מכסה:
לפי צורך רפואי וללא הגבלת זמן.
לקבלת מידע אודות אופן המימוש, ניתן לפנות למרכז הרפואי או למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 1-700-507-507.

הערות ודגשים:

ביטול תור- יש להודיע לרופא עד 24 שעות לפני התור- אחרת הרופא רשאי לגבות תשלום בהתאם למחירון (תחת- "אי הופעה לטיפול ללא הודעה מוקדמת- תשלום ישיר לרופא").
הערות
סוגי הטיפולים הנכללים בסל:
טיפולים משמרים וצילומים
 • בדיקה ותוכנית טיפול, כולל צילומים.
 • סתימות.
 • טיפולי שורש, כולל חידוש טיפול שורש.
 • עקירות.
 • ניקוי אבנית.
 • לא כולל טיפולים משמרים כמכינים לטיפול משקם (כתרים ושתלים).
טיפולים משקמים
 • מבנים מיידים/ ייצוקים.
 • תותבות חלקיות/ שלמות.
 • כתרי אקריל.
 • שיקום קבוע בעזרת כתרים/ שתלים.

מיפוי פה-
מבוטח אונקולוגי זכאי למיפוי פה ללא השתתפות עצמית.
תקרת ההחזר בגין טיפול שיניים שאושר באישור מוקדם על ידי לאומית, לא תעלה על סכום עלות הטיפול הנקוב במחירון לאומית זהב לטיפול זה.
 • יש לצרף קבלה מקורית וצילומי אימות לבקשת ההחזר.
עלות:
ספק בהסדר
השתתפות עצמית:                    ללא השתתפות עצמית
ספק שאינו בהסדר (החזר)
אחוז החזר:                              100% מעלות הטיפול בהתאם לתעריף 
                                               מרפאות השיניים שבהסדר עם לאומית
מגבלות מכסה:
לפי צורך רפואי ולפני הטיפול הכירורגי הנדרש.
לקבלת מידע אודות אופן המימוש, ניתן לפנות למרכז הרפואי או למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 1-700-507-507.

הערות ודגשים:

ביטול תור- יש להודיע לרופא עד 24 שעות לפני התור- אחרת הרופא רשאי לגבות תשלום בהתאם למחירון (תחת- "אי הופעה לטיפול ללא הודעה מוקדמת- תשלום ישיר לרופא").
הערות
סוגי הטיפולים הנכללים בסל:
 • בדיקה ותוכנית טיפול, כולל צילומים.
 • סתימות: אמלגם במלתעות ובטוחנות, קומפוזיט (סתימה לבנה) בחותכות ובניבים.
 • טיפולי שורש, כולל חידוש טיפול שורש.
 • עקירות.
 • ניקוי אבנית, הדרכה להגיינת הפה, פלואורידציה.
 • טיפול ברוק מלאכותי וביקורות של סילוק אבנית ופלואורידציה לפי הצורך.
 • מבנים מיידים.
 • תותבות מאקריל בלבד- חלקיות/ שלמות.
 • כתר/ גשר זמני משרף.
 • לא כולל טיפולים משמרים כמכינים לטיפול משקם (כתרים ושתלים).

מיפוי פה-
מבוטח אונקולוגי זכאי למיפוי פה ללא השתתפות עצמית.
תקרת ההחזר בגין טיפול שיניים שאושר באישור מוקדם על ידי לאומית, לא תעלה על סכום עלות הטיפול הנקוב במחירון לאומית זהב לטיפול זה.
 • יש לצרף קבלה מקורית וצילומי אימות לבקשת ההחזר.
לקבלת מידע אודות אופן המימוש, ניתן לפנות למרכז הרפואי או למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 1-700-507-507.

הערות ודגשים:

ביטול תור- יש להודיע לרופא עד 24 שעות לפני התור- אחרת הרופא רשאי לגבות תשלום בהתאם למחירון (תחת- "אי הופעה לטיפול ללא הודעה מוקדמת- תשלום ישיר לרופא").
הערות
לצפייה בזכאות יש להיכנס לפריט: טיפולי שיניים למושתלי איברים, מסתם לב או מח עצם.