לתיק הבריאות שלי

מידע ממשרד הבריאות

לשתף עם חבר/ה

X
משרד הבריאות נושא באחריות הממלכתית להבטחת הבריאות לתושבי המדינה. המשרד קובע את המדיניות בתחום שירותי הבריאות והרפואה, ומופקד על תכנון, פיקוח בקרה, רישוי ותיאום השירותים של מערכת הבריאות.

לשירותכם, קישורים ומידע חשוב ממשרד הבריאות.