לתיק הבריאות שלי

שירות, תביעות, ערעורים

לשתף עם חבר/ה

X
הגשת תביעה 
להגשת תביעה יש למלא את טופס התביעה ולצרף את המסמכים הרלוונטיים כמפורט
 לחצו על קישור להנחיות להגשת תביעה ולטופס
 את טופס התביעה והמסמכים הנדרשים אנא שלח באחת מן הדרכים הבאות:
  • במייל לכתובת leumit-claims@menora.co.il  
  • בפקס שמספרו 03-7608032 
  • בדואר לכתובת: ת.ד. 927 ,תל-אביב 6100802.
תהליך התביעה 
לאחר פנייתך הראשונית למוקד לאומית במנורה מבטחים, יצור מנהל תיק הלקוח שלך (עובד סוציאלי בהכשרתו) קשר, יסביר וינחה על המשך תהליך התביעה ומיצוי הזכויות מול הגורמים השונים. 

לאחר קבלת מסמכי התביעה, חברת הביטוח תבדוק את הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה.
ייתכן והחברה תבקש לבצע הערכה תפקודית באמצעות רופא, אחות או מומחה בתחום. הבדיקה תתואם מראש והיא תיערך במקום מגורי המבוטח או במוסד הסיעודי בו הוא שוהה.

במקרים בהם יהיה צורך בהבהרות, תפנה אליכם חברת הביטוח בבקשה להמציא חומר נוסף. במקרים מסוימים תזמין חברת הביטוח את התיק הרפואי של המבוטח ישירות ממוסדות הבריאות. 
לאחר קבלת תוצאות הבדיקה וכל המסמכים שנדרשו, תקבל מכתב תשובה באשר לתביעתך לקבלת תגמולי ביטוח בהתאם להוראות הפוליסה.

*תשומת ליבך, קבלת טופס התביעה אצל המבטח אינו מהווה הסכמה ו/או התחייבות ו/או אישור של המבטח בקשר לתביעה שהוגשה.
מידע על שלבי התביעה ניתן לראות באזור האישי באתר מנורה מבטחים.

*מבוטח שהגיש תביעה ויתברר שמקרה הביטוח שלו חל לפני 1.4.19  תועבר תביעתו לבירור וטיפול מול חברת "כלל ביטוח" בע"מ. 
*מבוטח שהחל תהליך תביעה מול "כלל ביטוח", הליך התביעה ימשך מול החברה עד לבירור והחלטה בדבר התביעה.  
*מבוטח שתביעתו הוכרה ומקבל תגמולי ביטוח מחברת "כלל ביטוח" ימשיך לקבל תגמולי ביטוח מחברת כלל כל עוד יהיה זכאי לתגמולי ביטוח. 
הגשת ערר
במקרה בו תביעתך נדחתה, או ברצונך לערער על מועד קביעת זכאותך לקבלת תגמולים. יש להגיש ערר בתוך 60 יום מיום קבלת המכתב .
ערר ניתן להגיש באמצעות הדרכים הבאות:
  • בפקס: 03-7608032 
  • במייל: leumit-claims@menora.co.il 
  • בדואר ישראל לכתובת: ת.ד. 927 ,תל-אביב 6100802 
  • דרך האזור האישי באתר

כמו כן, לשם מיצוי זכויותיך, באפשרותך להשיג על החלטת החברה באמצעות פניה לממונה על פניות הציבור במנורה מבטחים  בכתובת ת.ד 927, תל-אביב מיקוד 6100802 באמצעות דוא"ל pniyou-zibur@menora.co.il או באמצעות פקס מס' 03-7604032 ו/או לפנות לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ו/או לערכאות משפטיות.

למידע נוסף בנושא ביטוח סיעודי, היכנסו גם לשאלות נפוצות