לתיק הבריאות שלי

תעריפים

שלח לחבר

X
דמי ביטוח (פרמיות) בדולר ליום 
  בסיס
(כולל איתור
חילוץ וצד ג') 
כלול בבסיס
וניתן להסרה
כלול בבסיס
וניתן להסרה
     
קבוצת גיל הוצאות רפואיות איתור וחילוץ צד ג' ביטול נסיעה קיצור נסיעה מטען
0-18 1.49 0.17 0.03 באופן זמני
לא ניתן
לרכוש כיסוי
ביטול נסיעה
0.05 0.33
19-30 1.85 0.34 0.03 0.05 0.33
31-40 2.45 0.34 0.03 0.07 0.33
41-50 2.50 0.34 0.03 0.13 0.33
51-65 3.19 0.34 0.03 0.20 0.33
66-70 7.09 0.34 0.03 0.20 0.33
71-75 10.27 0.34 0.03 0.20 0.33
76-80 10.79 0.34 0.03 0.20 0.33
81+ 15.53 0.34 0.03 0.20 0.33
 
נספחים נוספים (פרמיה יומית)                            
 • תאונות אישיות 0.05$ 
 • נספח חיתום 3.50$ 
 • הרחבה לספורט אתגרי* 0.30$ (ניתן לרכישה עבור חלק מתקופת הנסיעה)
 • הרחבה לספורט חורף* 1.30$  (ניתן לרכישה עבור חלק מתקופת הנסיעה)
 • נספח למטייל 0.60$ ליום מינימום 30 ימים
 • הרחבה להריון (עד שבוע 30) 7.00$  
 • מכשיר אלקטרוני 1.00$
* גיל מרבי לרכישת ספורט חורף וספורט אתגרי עד גיל 70

בגין הוצאות רפואיות תשולם פרמיה מינימלית בסכום השווה ל- 3 ימים.
תשלום דמי הביטוח יבוצע בשקלים בהתאם לשער הדולר ביום התשלום.

 חיילים משוחררים ובנות שירות לאומי זכאים להטבה של  שלושה חודשי ביטוח בסיסי חינם! (עד שנה וחצי מיום השחרור)
*ההטבה לחיילים משוחררים תקפה לנסיעה אחת בלבד. 
תקופת ביטוח מירבית בימים (כולל הארכות)
גילאים מדיכלל עולמי מדיכלל עולמי +נספח למטייל
מינימום 30 ימים
0-18 באופן זמני תקופת הביטוח המירבית
היא 10 ימים 
19-38
39-50
51-65
66-75
 76 ומעלה
 
הערות
 • התשלום המינימלי שווה ערך ל- 3 ימי נסיעה
 • השתתפות עצמית בכל אירוע למעט אשפוז- 50$
 • השתתפות עצמית בכל אירוע הנובע מהחמרה של מחלה קיימת- 150$
 • התשלום בשקלים לפי שער הדולר במועד התשלום
 • תשלום של פרמיה ליום או לחלק ממנו
 • מובהר כי מכירת הביטוח נעשית ע"י כלל חברה לביטוח בע"מ.