לתיק הבריאות שלי

תעריפים

לשתף עם חבר/ה

X
דמי ביטוח (פרמיות) בדולר ליום 
קבוצת גיל הוצאות
רפואיות
איתור
וחילוץ
צד ג' כבודה ביטול וקיצור נסיעה ספורט חורף מכשיר אלקטרוני בלבד
0-18 1.30 0.17 0.03 0.33 3.80 1.30 1.00
19-30 1.43 0.34 0.03 0.33 4.00 1.30 1.00
31-40 2.03 0.34 0.03 0.33 4.00 1.30 1.00
41-50 2.13 0.34 0.03 0.33 4.50 1.30 1.00
51-60 2.83 0.34 0.03 0.33 5.00 1.30 1.00
61-65 5.63 0.34 0.03 0.33 6.00 1.30 1.00
66-70 9.63 0.34 0.03 0.33 7.00 1.30 1.00
71-75 14.13 0.34 0.03 0.33 7.50 אין 1.00
76-80 20.83 0.34 0.03 0.33 11.50 אין 1.00
81+ 30.03 0.34 0.03 0.33 12.00 אין 1.00
 
נספחים נוספים (פרמיה יומית) 
  • תאונות אישיות 0.05$ 
  • הרחבה לספורט אתגרי* 0.30$ (ניתן לרכישה עבור חלק מתקופת הנסיעה)
  • הרחבה לספורט חורף* 1.30$  (ניתן לרכישה עבור חלק מתקופת הנסיעה)
  • נספח למטייל 0.60$ ליום מינימום 30 ימים
  • הרחבה להריון (עד שבוע 30) 7.00$  
  • מכשיר אלקטרוני 1.00$
* גיל מרבי לרכישת ספורט חורף וספורט אתגרי עד גיל 70

תשלום דמי הביטוח יבוצע בשקלים בהתאם לשער הדולר ביום התשלום.

 חיילים משוחררים ובנות שירות לאומי זכאים להטבה של  שלושה חודשי ביטוח בסיסי חינם! (עד שנה וחצי מיום השחרור)
*ההטבה לחיילים משוחררים תקפה לנסיעה אחת בלבד. 
תקופת ביטוח מירבית בימים (כולל הארכות)
קבוצת גיל  תקופת ביטוח מירבית
0-50 180 ימים 
51-70 90 ימים 
71-75 60 ימים 
76 ואילך  45 ימים 
 
הערות
  • השתתפות עצמית בכל אירוע למעט אשפוז- 50$
  • התשלום בשקלים לפי שער הדולר במועד התשלום
  • תשלום של פרמיה ליום או לחלק ממנו
  • מובהר כי מכירת הביטוח נעשית ע"י כלל חברה לביטוח בע"מ.