לתיק הבריאות שלי

שאלות נפוצות

שלח לחבר

X

ביטוח נסיעות לחו"ל פתח את כל התשובות Alternate Text

+
כיצד ניתן לראות את תכנית הביטוח המלאה?

לחצו על הקישור על מנת לעיין בפוליסה המלאה.

+
איך רוכשים את דרכונית - מדיכלל עולמי לאומית?

ניתן לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל במוקד מכירות הטלפוני: 03-9420425 או לחייג 9094* מכל טלפון, או דרך אתר האינטרנט.
התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד. 
ניתן להשאיר פרטים להצטרפות באתר - מצטרפים לדרכונית לאומית, או באמצעות הדוא"ל: leumitdarkonitlead@clal-ins.co.il. 

+
כיצד ניתן להאריך את הביטוח?

הארכה ניתן לבצע במוקד המכירות הטלפוני: 03-9420425 או 9094* . או באמצעות הדוא"ל: leumitdarkonitlead@clal-ins.co.il  באמצעות המבוטח או בא כוחות . 
*תשלום בכרטיס אשראי בלבד 

+
האם יש בפוליסה כיסוי למצב בריאותי קיים?

  1. הפוליסה תכסה הוצאות רפואיות והוצאות אשפוז בחו"ל בגין החמרה במחלה קיימת ובתנאי שלא חל שינוי לרעה בששת החודשים טרם היציאה לחו"ל, בכפוף לתנאי הפוליסה. 
  2. במקרים בהם חל שינוי לרעה במצב הרפואי בששת החודשים טרם היציאה לחו"ל, ניתן יהיה לשקול כיסוי ביטוחי בגין החמרה בחו"ל בכפוף לחיתום רפואי, בתשלום פרמיה נוספת. 
להורדת טופס בקשה לביטוח חיתומי 

+
כיצד ניתן להגיש תביעה?

לחצו על הקישור לקבלת מידע אודות הגשת תביעה.
למידע נוסף ניתן לפנות לאתר כלל מכירת דרכונית.

+
כמה זמן מראש ניתן לרכוש את הביטוח

30 ימים לפני מועד הנסיעה.

דרכונית לאומית - קורונה פתח את כל התשובות Alternate Text

+
האם אני יכול/ה לרכוש כיסוי לביטול נסיעה?

 כן, עד 30 יום לפני מועד הנסיעה.  

+
חליתי בקורונה בזמן שהייתי בחו"ל, למה אני זכאי/ת?

במקרה כזה הזכאות היא לכל ההוצאות הרפואיות שיגרמו עקב הקורונה. בנוסף, במידה ונאלצת להישאר מעבר לתקופת הביטוח עקב מצבך הרפואי ובהוראת רופא הזכאות תהיה  גם להחזר בגין שהייה במלון ושינוי מועד הטיסה חזרה לישראל שלך ושל מלווה אחד בלבד עד לסכומים הנקובים בפוליסה.

+
נאלצתי להישאר בחו"ל מעבר לתקופת הנסיעה המקורית שלי, עקב ביטול כל הטיסות שחל בעקבות נגיף הקורונה, ואין לי דרך לחזור לארץ. האם החברה תחזיר לי את הוצאות השהייה ועלות כרטיס הטיסה החלופי?

עלויות שינוי כרטיס הטיסה ועלות השהייה הנוספת לא מכוסות בפוליסה. אבל שימו לב שבמצב כזה יש לכם כיסוי הרבה יותר חשוב - אתם מקבלים באופן אוטומטי הארכה של הפוליסה, כולל הכיסוי הרפואי, ללא עלות נוספת, למשך 48 שעות. 
אם לאחר 48 שעות עדיין לא תהיה טיסה - חשוב שתזכרו להאריך את הכיסוי לפי הפוליסה כדי שיהיה לכם כיסוי רפואי ככל שתצטרכו.

+
אני נמצא/ת בחו"ל ומעוניין/ת לקצר את הנסיעה כי אני חושש/ת להידבק בקורונה. האם החברה נושאת בעלויות שיגרמו לי כתוצאה מקיצור נסיעה?

לא. הכיסוי של קיצור נסיעה חל רק במקרה של אירוע רפואי אשר לפי קביעת רופא מחייב חזרתך ארצה או במקרה, חלילה, של מוות או אשפוז פתאומי של בן משפחה קרוב. במקרים כאלו יכוסו עלויות שינוי הטיסה ואבדן תשלומים שכבר שילמת.
עם זאת, אם תתקבל ההחלטה לקצר את נסיעתך, תהיו זכאים לקבל החזר של דמי ביטוח בגין הימים שלא נוצלו בפועל. 
לצורך קבלת ההחזר, עם חזרתך לארץ יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 9094* או באמצעות כתובת המייל FaxnesLeoomit@Clal-Ins.co.il 

+
אני שוהה בחו"ל ואני לא מרגיש/ה טוב, אני חושש/ת שיש לי קורונה. מה עליי לעשות?

כלל ביטוח ופיננסים מעמידה בפנייך מספר אפשרויות: 
  • התייעצות עם רופא אונליין 24/7, בשפה העברית, באמצעות טלפון שמספרו  03-5620000
  • יצירת קשר עם מוקד החירום הרפואי של החברה בטלפון שמספרו  03-5789040
  • יצירת קשר באמצעות אפליקציית WhatsApp בטלפון שמספרו 054-4557755
כמו כן, ניתן לפנות לשירות רפואי בסביבתך לצורך קבלת טיפול (ניתן להיעזר לשם כך באפליקציית "הלחצן של כלל" לאיתור השירות). 
החברה תישא בהוצאות הרפואיות ותשלם לך בגינן. ניתן לבצע את התהליך באופן מהיר ופשוט באמצעות אפליקציית ה"לחצן של כלל".

+
האם הפוליסה כוללת כיסוי רפואי לקורונה?

כן, לרבות הוצאות עבור אשפוז, בדיקות רופא, בדיקות הדמיה, תרופות במרשם והוצאות שהייה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, גם במקרה של בידוד עקב חשש להידבקות בקורונה. 
בנוסף, קיים כיסוי בגין ביטול וקיצור נסיעה, לרבות עקב קורונה (לרוכשים הרחבה זו) במקרים של ביטול נסיעה עקב הידבקות/הופעת תסמינים בשער העלייה למטוס/בידוד ובמקרה של קיצור עקב "התראה לפני סגר"  במדינה בה שוהים. 

+
על מה אני זכאי/ת לקבלת החזר במקרה בו נאלצתי לבטל את הנסיעה?

הכיסוי לביטול וקיצור כולל כיסוי החזר הוצאות במקרה של ביטול או קיצור נסיעה בעקבות אירוע רפואי בלתי צפוי, לרבות מקרה של קורונה.
גבול האחריות במקרה של אירוע רפואי: ביטול נסיעה עד 7,000$, קיצור נסיעה עד 8,000$ ובמקרה של ביטול/קיצור נסיעה עקב קורונה עד 5,000$, למעט במקרה של ביטול עקב בידוד - עד 500$. 

+
הגעתי לשדה התעופה ובמהלך הבידוק טרם העלייה למטוס, התגלו אצלי סימפטומים ולא העלו אותי לטיסה, האם אקבל החזר על ההוצאות שנגרמו לי עקב ביטול הנסיעה?

כן, אם רכשת הרחבה לביטול וקיצור נסיעה, הנך זכאי/ת להחזר עד 5,000$.  

+
תכננתי לטוס לחו"ל, אך בבדיקה שנערכה שבוע לפני הטיסה נמצאתי חיובי/ת לנגיף. האם אקבל החזר בגין ההוצאות שנגרמו לי עקב ביטול הנסיעה?

כן, אם רכשת הרחבה לביטול וקיצור נסיעה, ובמהלך השבוע שלפני מועד הנסיעה אובחנת כחולה בקורונה, הנך זכאי/ת להחזר עד סכום של 5,000$. 

+
רכשתי ביטוח נסיעות לחו"ל כולל הרחבה ל"ביטול וקיצור נסיעה", ואין באפשרותי לטוס כי אני נמצא בבידוד עקב חשיפה לחולה קורונה. האם אני זכאי/ת לקבלת החזר בגין ההוצאות שנגרמו לי עקב ביטול הנסיעה?

כן, אם במהלך 14 הימים שלפני מועד הנסיעה, נחשפת לחולה קורונה ונדרשת לשהות בבידוד, עפ"י הנחיית המדינה, הנך זכאי/ת להחזר עד סכום של 500$, וזאת בכפוף לתקופת אכשרה של 3 ימים המתחילה במועד רכישת הרחבה זו. 

+
אני נמצא/ת בחו"ל ובמדינה בה אני שוהה יצאה הודעה "התראה לפני סגר" בשל חשש להתפשטות נגיף הקורונה. עקב כך, ברצוני לקצר את נסיעתי, האם אהיה זכאי/ת להחזרים בגין הפסדים שנגרמו לי כתוצאה מכך?

כן, אם רכשת כיסוי לביטול וקיצור נסיעה, באפשרותך לקבל החזר בגין שינוי כרטיס הטיסה ובגין תשלומים ששילמת מראש ולא קיבלת בגינם החזר כגון :לינה במלון, השכרת רכב וכד' עד סכום של  5,000$, מתוכם עד 2,000$ בגין שינוי כרטיס טיסה. 
במקרים אחרים, בהם לא נרכש כיסוי זה, באפשרותך לקבל החזר עבור דמי הביטוח שלא נוצלו בפועל בעקבות קיצור הנסיעה. לצורך קבלת ההחזר, יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 9094* או במייל: FaxnesLeoomit@Clal-Ins.co.il

+
חברת התעופה ביטלה את הטיסה ועקב כך הנסיעה שלי לחו"ל בוטלה, קיבלתי החזר מלא מכל ספקי התיירות. האם באפשרותי לקבל החזר בגין דמי הביטוח ששילמתי עבור הפוליסה?

בהחלט כן. לצורך קבלת ההחזר, עם חזרתך לארץ יש ליצור קשר עם מוקד שירות של החברה בטלפון: 03-9420425, או חיוג מקוצר *9094 או באמצעות מייל: FaxnesLeoomit@Clal-Ins.co.il

+
אני שוהה בחו"ל וקיים חשש שנדבקתי בקורונה. עקב כך, נאסר עליי לעלות לטיסה והתבקשתי להיכנס לבידוד, האם אקבל החזר על שינוי כרטיס טיסה והוצאות נוספות?

כן, עד 1,500$ לשינוי כרטיס טיסה ועד 100$ ליום בגין שהייה במלון (ללא הגבלת ימים).
אם מדובר בקטין – אנחנו נכסה גם את הוצאות שינוי כרטיס הטיסה של המלווה.