לתיק הבריאות שלי

עיקרי הכיסויים

שלח לחבר

X
עיקרי הכיסויים
  עיקרי הכיסויים גבול אחריות מירבי
 
 
רובד 1 -
 
הוצאות רפואיות ואשפוז
 
גבול אחריות להוצאות רפואיות ואשפוז
בחול כולל הטסה רפואית לארץ והטסה באמבולנס אווירי
 
$1,500,000  
עד לגבול האחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחול ומתוך זה עד $250,000
בגין מצב רפואי קודם
 
טיפול חירום בשיניים 600$
הוצאות רפואיות הקשורות ו/או נובעות מהריון עד השבוע ה 12- שהתגלה לראשונה בחול
 
עד לגבול האחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחול
הרחבות נוספות
 
 
רובד 2 -
 
מומלץ לרכוש בכל נסיעה
 
הרחבה לכבודה )מטען)
 
$2,000
חבות כלפי צד שלישי
(כלול בבסיס וניתן להסרה)
$150,000
איתור חיפוש וחילוץ
(כלול בבסיס וניתן להסרה)
$200,000
ביטול וקיצור נסיעה ביטול נסיעה עקב אירוע רפואי עד $7,000
קיצור נסיעה עקב אירוע רפואי עד $8,000
ביטול וקיצור נסיעה עקב הידבקות או חשש
להידבקות בקורונה עד $5,000 , למעט
במקרה של בידוד עד $500
 
 
רובד 3 -
 
כיסויים חשובים להתאמה
אישית לפני נסיעה
 
הרחבה להיריון עד שבוע  30
 
$200,000
הרחבה למצב בריאות קיים שאינו יציב
 
$250,000
ספורט אתגרי עד לגבול האחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחול
 
ספורט חורף
 
עד לגבול האחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחול
 
נספח למטייל עד לגבול האחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחול
 
הרחבה למכשיר אלקטרוני אחד
 
$2,000
הרחבה לתאונות אישיות
 
$27,000


גיל מירבי לרכישת ספורט חורף וספורט אתגרי, הוא 70. 
שירות 24/7 
  • לרשות המבוטחים עומדים מוקדי שירות הפועלים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, מאוישים באנשי מקצוע מיומנים ומומחים בתחומם.
  • מוקד תשלום תביעות מיידי 24/7' "Clal Express", בטלפון:  972-3-5789040
  • מוקד מדאסיס, מספר טל' 972-3-5789040, מספר פקס 03-6440107 כתובת מייל: info@medasssis.org             
  • שיחת וידאו עם רופא דובר עברית בטלפון 972-3-5620000
  • איתור וחילוץ:  כלל מפעילה צוותי סיוע רפואי וצוותי איתור וחילוץ מהטובים ומהמנוסים ביותר בעולם, ניתן ליצור קשר, 24 שעות ביממה, עם "כלל סיטל" בטלפון: 972-3-5783050).
United Health Care – UHC- לנוסעים לארצות הברית
הנוסעים לארצות הברית מוזמנים ליהנות מגישה לרשת ספקי הבריאות של חברת (United healthcare (UHC , אחת מחברות הביטוח הגדולות והמובילות בארה"ב ולקבל שירות רפואי זמין ומקצועי ללא הוצאת תשלום - cashless service (למעט השתתפות עצמית כמותנה בפוליסה).
באתר האינטרנט של חברת UHC  ניתן לאתר ולבחור ספק רפואי מתוך רשימה רחבה.
*זמנית לא ניתן לרכוש כיסוי לצפון אמריקה. 
 
כיסוי בגין החמרה למצב בריאותי קיים שאינו יציב בחצי שנה האחרונה
חולים כאמור נדרשים לעבור תהליך של חיתום מול חברת הביטוח לצורך רכישת כיסוי ביטוחי למצבם הרפואי.
כיסוי זה ניתן לרכוש במוקד הטלפוני בטלפון 9420425 -03 או 9094 * מכל טלפון, והוא כפוף לאישורה של חברת הביטוח.
התשלום במוקד הטלפוני נעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
להורדת טפסי הצטרפות - הרחבה לארוע רפואי
להורדת טופס בקשה חוזרת לעריכת ביטוח חיתומית-לאומית במסגרת חצי שנה
 
 
 
מידע נוסף אודות דרכונית מדיכלל לאומית
בקישור הבא תוכלו לקרוא את הפוליסה המלאה של דרכונית לאומית.
לחצו על הקישור הבא לקבלת תקציר המידע אודות דרכונית לאומית.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסה, הנספחים, סייגיהם וחריגיהם.
המבטחת היא חברת כלל ביטוח ופיננסים בע" ("המבטח"). מכירת הביטוח נעשית על ידי המבטח. ההצטרפות לביטוח כפופה לתשלום דמי ביטוח ולאישור המבטח. 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בפוליסה ו/או הנספחים, יגבר האמור בפוליסה ו/או הנספח הרלוונטי.