לתיק הבריאות שלי

שאלות נפוצות

לשתף עם חבר/ה

X

תו לא חוקי

חפש הצג את כל השאלות

לאומית כסף וזהב לפתיחת כל התשובות Alternate Text

+
מתי מתחילה הזכאות?

ניתן לקבל שירותים רפואיים לאחר תום תקופת האכשרה הקבועה לגבי כל אחד מפרקי ההסכם. במהלך תקופת האכשרה לא ניתן לקבל שירותים. עם זאת קיימים תחומים רבים לגביהם לא קיימת תקופת אכשרה.
לתשומת לבכם, חיילים משוחררים וכן מי שהיה עמית בתכנית שב"ן של "קופה" אחרת והצטרפו לשב"ן של לאומית, יהיו זכאים לפטור מתקופת אכשרה (למעט בתחום השתלות איברים וניתוחים בחו"ל וטיפולי הפריה חוץ גופית).
בכל שאלה בדבר זכויותיכם ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של לאומית: 507–507–700–1 או * לאומית מטלפון נייד

+
האם כל אחד יכול להצטרף ללאומית כסף וללאומית זהב?

כל לקוח של  לאומית זכאי להצטרף לאחת מתכניות הביטוח הנוסף - לאומית כסף או לאומית זהב. 
תנאי ההצטרפות הינם שוויוניים, ולא קיימת כל אפליה בין עמית אחד למשנהו, לא על בסיס גיל ולא על בסיס מצב רפואי קודם.
להצטרפות ללאומית כסף או ללאומית זהב ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של לאומית: 507–507–700–1 או 507* מטלפון נייד.
 

+
היכן ניתן לקבל פירוט מלא על מה מקבלים בלאומית כסף ובלאומית זהב?

+
איך מגישים ערר?

כל מה שצריך לדעת על הגשת ערר:
  • עמיתים זכאים להגיש ערר על תביעה שנדחתה.
  • אם נדחתה תביעתם של עמיתים לקבלת שירות רפואי על פי תכנית לאומית כסף ולאומית זהב, הם זכאים לערער בכתב על הדחייה בפני מוסדות ערר שתמנה הקופה.
  • העמיתים רשאים להופיע בעצמם בפני הוועדה או להיות מיוצגים בדיוני ועדת ערר על ידי רופא מטעמם או על ידי כל אדם אחר מטעמם, להגיש מסמכים וחוות דעת, כפי שימצא לנכון או כפי שיתבקש על ידי הוועדה.
  • הגשת הערר אינה שוללת מהעמיתחפ את זכותם לפנייה לערכאות משפטיות באותו עניין.

+
כמה זה עולה?

פירוט התעריפים על פי סוגי התכניות ולפי קבוצות גיל: