מוקד שירות לקוחות 1-700-507-507
לתיק הבריאות שלי

ניתוחים

שלח לחבר

X
   
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

כללים חדשים לניתוחים פרטיים בשב"ן

כללים חדשים לניתוחים פרטיים בשב"ן
 לאחרונה חוקק חוק ההסדרים אשר קבע כללים חדשים בקשר לניתוחים וליעוצים המבוצעים במסגרת תכניות השב"ן (הביטוח המשלים). 
עפ"י החוק החל מיום  1.7.2016 יחולו הכללים הבאים :
ניתוחים:
 1. העמית בביטוח המשלים יוכל לבחור את הרופא המנתח מתוך רשימת רופאים מומחים הנמצאים בהסדר עם  לאומית . 
 2. לא יינתן החזר כספי בגין ניתוח אשר בוצע ע"י רופא מנתח, אשר אינו בהסדר עם לאומית.
 3. העמית יישא בהשתתפות עצמית אחת עבור הניתוח, אשר תכלול את כל רכיבי ההוצאה בניתוח, לרבות הוצאות חדר ניתוח, שכר מנתח ואביזרים מושתלים. ההשתתפות עצמית תשולם ללאומית.
 4. מעבר להשתתפות עצמית זו, לא יגבה הרופא או בית החולים מהעמית תשלום נוסף בגין הניתוח.
 5. ההשתתפות העצמיות בגין ניתוחים צפויות להתעדכן ב-01/07/2016 ויקבעו  בהתאם לתנאי התכנית: לאומית כסף/ לאומית זהב. 
יעוצים (חוו"ד שניה)
 1. הכללים קובעים, כי מנתח בהסדר חייב להיות בהסדר עם הקופה גם לצורך מתן יעוצים בתחום מומחיותו. הקופה תישא בעלות שכרו של הרופא בגין הייעוץ, למעט השתתפות עצמית אשר תשולם ע"י העמית ישירות לרופא.
 2. האפשרות לקבל חוות דעת שנייה במסלול החזר תישאר ללא שינוי לגבי רופאים שאינם מנתחים בהסדר בלאומית, וזאת עפ"י תנאי השב"ן.
לתשומת ליבכם:
 • בעקבות השינוי בחוק,  עתידים לחול שינויים ברשימת הרופאים המנתחים בהסדר בלאומית.
 • עמיתים אשר נמצאים בבירור רפואי לקראת ניתוח- נא הקפידו לפנות לרופא שבהסדר עם לאומית.
 • עמיתים אשר נקבע להם תור לניתוח לאחר יום 01/07/2016 עם רופא מנתח שאינו בהסדר עם לאומית – ניתן יהיה לקבל טופס התחייבות לניתוח עד ליום 01/08/2016 . לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לעבור ניתוח עם רופא שאינו בהסדר.
 • שמות הרופאים המנתחים שבהסדר וההשתתפויות העצמיות אשר יחולו יפורסמו סמוך לתחילת חודש יולי 2016.