לתיק הבריאות שלי

שאלות נפוצות

לשתף עם חבר/ה

X

ייעוץ מומחה וחוות דעת שניה לפתיחת כל התשובות Alternate Text

+
מה נחשבת התייעצות עם רופא מומחה?

התייעצות המוכרת לצורך החזר כספי הינה ביקור אצל יועץ מומחה לצורך דיון במצבו הרפואי של הלקוח. 
שימו לב, המקרים הבאים לא יחשבו התייעצויות:
  • טיפולי שיניים
  • התייעצויות בנושאי רפואת שיניים
  • התייעצות שנעשתה במהלך ניתוח ו/או טיפול רפואי כלשהו
  • התייעצות שנעשתה במהלך בדיקה רפואית, המכוסה במסגרת פרק אחר בהסכם לאומית כסף וזהב.

+
כיצד מקבלים את ההחזר?

לצורך קבלת החזר כספי עליכם להגיש קבלה מקורית במרכז הרפואי של לאומית.
שימו לב:
  • כאשר הייעוץ ניתן אצל רופא פרטי במרפאתו הפרטית, על הקבלה צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם הרופא היועץ, מס’ רישיון, חותמת וחתימה.
  • כאשר הייעוץ ניתן במסגרת מכון פרטי או במסגרת השר"פ – הקבלה תהיה של המכון או של השר"פ, ועליה יופיעו פרטי הרופא אשר נתן את הייעוץ, לרבות שם הרופא היועץ, מס’ רישיון, חותמת וחתימה.