לתיק הבריאות שלי

זכויות במקרה של תאונות דרכים

שלח לחבר

X
החל מ- 1.1.10 האחריות לטיפול רפואי בנפגעי תאונות דרכים עברה לאחריות קופות החולים. 
כדי לממש זכאות לקבלת טיפול רפואי הנדרש מפגיעה בתאונת דרכים עליך להציג במרכז הרפואי של הקופה אישור ממשטרת ישראל על תאונת דרכים הכולל את פרטיך ואת תאריך תאונת הדרכים. 
לאחר שתציג לקופה את אישור המשטרה תהיה זכאי לקבל את השירותים הרפואיים הקשורים לפגיעה ללא תשלום השתתפות עצמית בגין הפניה למכונים ומרפאות. 
השירותים הניתנים על ידי קופת החולים הינם שירותים הנכללים במסגרת הסל. 
לקבלת שירותים נוספים, לרבות הטבות רפואיות וכספיות בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (פיצוי עבור כאב וסבל, הפסדי שכר, שירותים רפואיים מעבר לסל הבריאות) יש לפנות לחברת הביטוח. 
גם במקרים של תאונות קלות כדאי לדווח על התאונה ולדאוג לקבל אישור משטרה וזאת לצורך שמירה על זכויותיך במידה ותהיה החמרה במצב הבריאותי בעקבות התאונה.