לתיק הבריאות שלי

לאומית מקסימום

לשתף עם חבר/ה

X
על פי הוראת המפקח על הביטוח במשרד האוצר, ביום 28/02/2010 לא חודשה פוליסת הביטוח הקולקטיבית "לאומית מקסימום" בחברת הראל.
מכוח סעיף ההמשכיות בפוליסה זו, פעלה חברת הראל לשם העברת המבוטחים לפוליסת הפרט "לאומית מקסימום FOR LIFE " ברצף זכויות. הפוליסה החדשה הנה לכל החיים, הכיסויים בה שופרו באופן משמעותי, והפרמיה תישאר קבועה במשך 5 השנים הבאות, לאחר מכן תעלה באופן מדורג, אך תמשיך להיות נמוכה מפרמיה של מוצרים דומים בשוק.
מאחר והפוליסה החדשה הינה פוליסה פרטית, מבוטחים אשר עברו לפוליסה זו ומעוניינים לקבל מידע כללי על הכיסויים, הפרמיות ואופן הגשת תביעה, יכולים לעשות זאת באמצעות פנייה לעמרי סוכנות לביטוח בע"מ:
כתובת: רח’ קפלן 17, תל אביב
טלפון: 03-5760804
דוא"ל: info@omri.co.il