לתיק הבריאות שלי

פרטי זכאות

לשתף עם חבר/ה

X

מכשיר שמיעה

מכשיר שיקום המגביר את צלילי הדיבור והסביבה ומיועד לסייע למבוטחים בעלי לקות שמיעה.
מכשיר השמיעה מורכב לתוך תעלת השמיעה או מאחורי אפרכסת האוזן. 
מכשיר שמיעה מסווג לפי אחת מ-3 הקטגוריות הבאות:
 1. מכשיר בסיסי
 2. מכשיר ביניים
 3. מכשיר עילית
קטגוריות המכשיר מותאמת באופן אישי למבוטח, לפי מאפייני הירידה בשמיעה שלו וצרכיו השמיעתיים. 
קטגורית המכשיר נקבעת על ידי מכון השמיעה (ולא על ידי ספק המכשיר).
מכשיר שמיעה ממומן על ידי לאומית לאוכלוסייה הזכאית, לאחר ביצוע בדיקת שמיעה.
מטרות:
רכישה והתאמת מכשיר שמיעה לצורכי המבוטח.
לאומית זהב לאומית כסף סל בריאות
לאומית זהב
הזכאות נקבעת בהתאם לגיל המבוטח וקטגורית המכשיר הנדרש (על פי בדיקת מכון השמיעה):
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
תקופת אכשרה:
ספק בהסדר (התחייבות)
3 חודשים
מגבלות מכסה:
עד 2 - ל- 42 חודשים, לפי שנה צפה
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
שב"ן
בהתאם לאופן המימוש זכאות סל הבריאות.

צה"ל
לא קיימת זכאות צה"ל לשירות זה.

הערות:
 • במקרה שיש צורך במכשיר שמיעה מקטגוריה שונה ממה שהומלץ על ידי מכון השמיעה, ניתן לפנות למרכז הרפואי לבדיקת הבקשה.
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
תקופת אכשרה:
ספק בהסדר (התחייבות)
3 חודשים
מגבלות מכסה:
*מכשיר שמיעה לכל אוזן
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
שב"ן
בהתאם לאופן המימוש זכאות סל הבריאות.

צה"ל
לא קיימת זכאות צה"ל לשירות זה.

הערות:
 • במקרה שיש צורך במכשיר שמיעה מקטגוריה שונה ממה שהומלץ על ידי מכון השמיעה, ניתן לפנות למרכז הרפואי לבדיקת הבקשה.
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
תקופת אכשרה:
ספק בהסדר (התחייבות)
3 חודשים
מגבלות מכסה:
עד 2 - ל- 42 חודשים, לפי שנה צפה
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
שב"ן
בהתאם לאופן המימוש זכאות סל הבריאות.

צה"ל
לא קיימת זכאות צה"ל לשירות זה.

הערות:
 • במקרה שיש צורך במכשיר שמיעה מקטגוריה שונה ממה שהומלץ על ידי מכון השמיעה, ניתן לפנות למרכז הרפואי לבדיקת הבקשה.
לאומית כסף
הזכאות נקבעת בהתאם לגיל המבוטח וקטגורית המכשיר הנדרש (על פי בדיקת מכון השמיעה):
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
תקופת אכשרה:
ספק בהסדר (התחייבות)
3 חודשים
מגבלות מכסה:
עד 2 - ל- 42 חודשים, לפי שנה צפה
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
שב"ן
בהתאם לאופן המימוש זכאות סל הבריאות.

צה"ל
לא קיימת זכאות צה"ל לשירות זה.

הערות:
 • במקרה שיש צורך במכשיר שמיעה מקטגוריה שונה ממה שהומלץ על ידי מכון השמיעה, ניתן לפנות למרכז הרפואי לבדיקת הבקשה.
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
תקופת אכשרה:
ספק בהסדר (התחייבות)
3 חודשים
מגבלות מכסה:
עד 2 - ל- 42 חודשים, לפי שנה צפה
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
שב"ן
בהתאם לאופן המימוש זכאות סל הבריאות.

צה"ל
לא קיימת זכאות צה"ל לשירות זה.

הערות:
 • במקרה שיש צורך במכשיר שמיעה מקטגוריה שונה ממה שהומלץ על ידי מכון השמיעה, ניתן לפנות למרכז הרפואי לבדיקת הבקשה.
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
תקופת אכשרה:
ספק בהסדר (התחייבות)
3 חודשים
מגבלות מכסה:
עד 2 - ל- 42 חודשים, לפי שנה צפה
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
שב"ן
בהתאם לאופן המימוש זכאות סל הבריאות.

צה"ל
לא קיימת זכאות צה"ל לשירות זה.

הערות:
 • במקרה שיש צורך במכשיר שמיעה מקטגוריה שונה ממה שהומלץ על ידי מכון השמיעה, ניתן לפנות למרכז הרפואי לבדיקת הבקשה.
סל בריאות
הזכאות נקבעת בהתאם לגיל המבוטח וקטגורית המכשיר הנדרש (על פי בדיקת מכון השמיעה):
עלות:
התאמת המכשיר
השתתפות עצמית: 37 ש"ח פעם ברבעון
מימון המכשיר
השירות ניתן במימון משרד הבריאות (לא במימון לאומית)
מבוטחים המעוניינים במכשיר נדרשים לפנות למוקד 'קול הבריאות' של משרד הבריאות.
אתר משרד הבריאות >> סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות.
מגבלות מכסה:
עד 3 אביזרים ל- 12 חודשים, לפי שנה צפה
היכן:
התאמת המכשיר
ספק בהסדר (התחייבות)
שלב תהליך
בחירת הספק וקבלת התחייבות
 1. המבוטח מבצע בדיקת שמיעה מקיפה לקבלת המלצה למכשיר שמיעה, הכולל את קטגוריית המכשיר הנדרשת.
 2. המבוטח בוחר את הספק שממנו הוא מעוניין לרכוש את המכשיר, לפי רשימת הספקים באתר לאומית (למעט נפגע תאונת עבודה- ראה סעיף 3).
  המבוטח נדרש לבצע את הרכישה תוך 9 חודשים ממועד קבלת ההפניה ממכון השמיעה.
 3. המבוטח נדרש לפנות למרכז הרפואי להמשך תהליך הרכישה ולהצגת 2 טפסים:
 4. נציג המרכז הרפואי מציג למבוטח את רשימת כל  ספקי מכשירי השמיעה שבהסדר עם לאומית ומפרט על אופן קביעת ההשתתפות העצמית המושפעת מהספק הנבחר.
  • לקבלת מידע מלא על המכשירים המבוטח נדרש לפנות לספק הרלוונטי.
 5. נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה לגורם המאשר, לקבלת אישור להתחייבות.
 6. הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 4 ימי עבודה.
 7. לאחר קבלת אישור, המבוטח משלם השתתפות עצמית ומופקת עבורו התחייבות.
התאמת מכשיר ותקופת ניסיון
 1. המבוטח פונה לספק הרלוונטי להתאמת מכשיר, על פי הקטגוריה שנקבעה במכון השמיעה בלבד.
 2. הספק נדרש להציע למבוטח לפחות 2 מכשירים מהקטגוריה הרלוונטית.
  • הספק מציע מגוון רחב של מכשירים בכל קטגוריה ועליו לספק למבוטחי לאומית את כל המכשירים אשר קיימים אצלו.
 3. הספק נדרש לספק את המכשיר תוך 30 יום ממועד התאמתו.
 4. המבוטח מקבל את המכשיר לתקופת ניסיון של 45 יום, כנגד מסירת טופס ההתחייבות המקורי או המחאת ביטחון.
רכישת/החזרת המכשיר
 1. בתום תקופת הניסיון, הספק יפעל בהתאם להחלטת המבוטח:
  • מבוטח מעוניין במכשיר - הספק יממש את טופס ההתחייבות או יחזיר למבוטח את המחאת הביטחון כנגד טופס התחייבות.
  • מבוטח לא מעוניין במכשיר -  כנגד החזרת המכשיר, הספק מחזיר למבוטח את טופס ההתחייבות חתום על ידו ומציין כי המכשיר הוחזר או מחזיר למבוטח את המחאת הביטחון.
   המבוטח ניגש למרכז הרפואי לביטול ההתחייבות.
   נציג המרכז הרפואי מוודא כי הטופס חתום על ידי הספק ולאחר מכן מבצע ביטול.
ספק אינו בהסדר (החזר) - קבוצת הגיל הזכאית
שלב תהליך
קבלת החזר
 1. המבוטח מבצע בדיקת שמיעה מקיפה לקבלת המלצה למכשיר שמיעה, הכולל את קטגוריית המכשיר הנדרשת.
 2. המבוטח רוכש את מכשיר השמיעה מהספק המבוקש.
 3. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי תוך הצגת 3 מסמכים:
  1. תוצאות האודיוגרמה (בדיקת השמיעה)
  2. טופס תשובה לבדיקת שמיעה
  3. הפניית רופא (הפנייה כללית)
 4. נציג המרכז הרפואי/החזרים נדרש לוודא מול המבוטח את פרטי חשבון הבנק ומספר הנייד.
 5. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 6. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • "אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx"
  • "נא להשלים מסמכים"
  • "לא אושר"
 


מבוטחים שרכשו את המכשיר בבית חולים ציבורי ומוזמנים לבצע התאמת מכשיר/בדיקת ביקורת
שלב תהליך
קבלת התחייבות
 1. המבוטח מקבל הפניה מבית החולים לביצוע התאמת מכשיר/בדיקת ביקורת.
 2. לאחר קבלת הפנייה, נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה לגורם המאשר.
 3. הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 4  ימי עבודה.
 4. לאחר קבלת אישור, מופקת התחייבות.
 5. המבוטח מתאם מועד לביצוע הבדיקה בבית החולים.


כללי

 • במקרה שיש צורך במכשיר שמיעה מקטגוריה שונה ממה שהומלץ על ידי מכון השמיעה, ניתן לפנות למרכז הרפואי לבדיקת הבקשה.
 • המבוטח יהיה זכאי לכל הדגמים הנמכרים על ידי הספק בקטגוריה מסוימת.
 • ספק המבצע בדיקות שמיעה אינו ראשי למכור מכשיר שמיעה ולהיפך.
בחירת ספק
 • לאומית אחראית לספק למבוטח, מחירים לגבי כל ספק אך אינה ממליצה על מכשיר/ספק מסוים.
 • לא ניתן לרכוש מכשיר שמיעה אצל ספק שאינו בהסדר ולקבל החזר כספי
אחריות ואובדן
 • אחריות על המכשיר ניתנת למשך 42 חודשים.
 • האחריות כוללת גם תחזוקה ותיקונים.
 • אובדן של המכשיר הוא באחריות המבוטח בלבד ואיננו באחריותה של לאומית/ספק.
הערות
מבוטחים המעוניינים במכשיר נדרשים לפנות למוקד 'קול הבריאות' של משרד הבריאות.
אתר משרד הבריאות >> סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות.
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
מגבלות מכסה:
עד 2 אביזרים ל- 42 חודשים, לפי שנה צפה
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
ספק בהסדר (התחייבות)
שלב תהליך
בחירת הספק וקבלת התחייבות
 1. המבוטח מבצע בדיקת שמיעה מקיפה לקבלת המלצה למכשיר שמיעה, הכולל את קטגוריית המכשיר הנדרשת.
 2. המבוטח בוחר את הספק שממנו הוא מעוניין לרכוש את המכשיר, לפי רשימת הספקים באתר לאומית (למעט נפגע תאונת עבודה- ראה סעיף 3).
  המבוטח נדרש לבצע את הרכישה תוך 9 חודשים ממועד קבלת ההפניה ממכון השמיעה.
 3. המבוטח נדרש לפנות למרכז הרפואי להמשך תהליך הרכישה ולהצגת 2 טפסים:
 4. נציג המרכז הרפואי מציג למבוטח את רשימת כל  ספקי מכשירי השמיעה שבהסדר עם לאומית ומפרט על אופן קביעת ההשתתפות העצמית המושפעת מהספק הנבחר.
  • לקבלת מידע מלא על המכשירים המבוטח נדרש לפנות לספק הרלוונטי.
 5. נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה לגורם המאשר, לקבלת אישור להתחייבות.
 6. הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 4 ימי עבודה.
 7. לאחר קבלת אישור, המבוטח משלם השתתפות עצמית ומופקת עבורו התחייבות.
התאמת מכשיר ותקופת ניסיון
 1. המבוטח פונה לספק הרלוונטי להתאמת מכשיר, על פי הקטגוריה שנקבעה במכון השמיעה בלבד.
 2. הספק נדרש להציע למבוטח לפחות 2 מכשירים מהקטגוריה הרלוונטית.
  • הספק מציע מגוון רחב של מכשירים בכל קטגוריה ועליו לספק למבוטחי לאומית את כל המכשירים אשר קיימים אצלו.
 3. הספק נדרש לספק את המכשיר תוך 30 יום ממועד התאמתו.
 4. המבוטח מקבל את המכשיר לתקופת ניסיון של 45 יום, כנגד מסירת טופס ההתחייבות המקורי או המחאת ביטחון.
רכישת/החזרת המכשיר
 1. בתום תקופת הניסיון, הספק יפעל בהתאם להחלטת המבוטח:
  • מבוטח מעוניין במכשיר - הספק יממש את טופס ההתחייבות או יחזיר למבוטח את המחאת הביטחון כנגד טופס התחייבות.
  • מבוטח לא מעוניין במכשיר -  כנגד החזרת המכשיר, הספק מחזיר למבוטח את טופס ההתחייבות חתום על ידו ומציין כי המכשיר הוחזר או מחזיר למבוטח את המחאת הביטחון.
   המבוטח ניגש למרכז הרפואי לביטול ההתחייבות.
   נציג המרכז הרפואי מוודא כי הטופס חתום על ידי הספק ולאחר מכן מבצע ביטול.
ספק אינו בהסדר (החזר) - קבוצת הגיל הזכאית
שלב תהליך
קבלת החזר
 1. המבוטח מבצע בדיקת שמיעה מקיפה לקבלת המלצה למכשיר שמיעה, הכולל את קטגוריית המכשיר הנדרשת.
 2. המבוטח רוכש את מכשיר השמיעה מהספק המבוקש.
 3. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי תוך הצגת 3 מסמכים:
  1. תוצאות האודיוגרמה (בדיקת השמיעה)
  2. טופס תשובה לבדיקת שמיעה
  3. הפניית רופא (הפנייה כללית)
 4. נציג המרכז הרפואי/החזרים נדרש לוודא מול המבוטח את פרטי חשבון הבנק ומספר הנייד.
 5. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 6. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • "אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx"
  • "נא להשלים מסמכים"
  • "לא אושר"
 


מבוטחים שרכשו את המכשיר בבית חולים ציבורי ומוזמנים לבצע התאמת מכשיר/בדיקת ביקורת
שלב תהליך
קבלת התחייבות
 1. המבוטח מקבל הפניה מבית החולים לביצוע התאמת מכשיר/בדיקת ביקורת.
 2. לאחר קבלת הפנייה, נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה לגורם המאשר.
 3. הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 4  ימי עבודה.
 4. לאחר קבלת אישור, מופקת התחייבות.
 5. המבוטח מתאם מועד לביצוע הבדיקה בבית החולים.


כללי

 • במקרה שיש צורך במכשיר שמיעה מקטגוריה שונה ממה שהומלץ על ידי מכון השמיעה, ניתן לפנות למרכז הרפואי לבדיקת הבקשה.
 • המבוטח יהיה זכאי לכל הדגמים הנמכרים על ידי הספק בקטגוריה מסוימת.
 • ספק המבצע בדיקות שמיעה אינו ראשי למכור מכשיר שמיעה ולהיפך.
בחירת ספק
 • לאומית אחראית לספק למבוטח, מחירים לגבי כל ספק אך אינה ממליצה על מכשיר/ספק מסוים.
 • לא ניתן לרכוש מכשיר שמיעה אצל ספק שאינו בהסדר ולקבל החזר כספי
אחריות ואובדן
 • אחריות על המכשיר ניתנת למשך 42 חודשים.
 • האחריות כוללת גם תחזוקה ותיקונים.
 • אובדן של המכשיר הוא באחריות המבוטח בלבד ואיננו באחריותה של לאומית/ספק.
הערות
 • הזכאות מוגבלת למכשיר שמיעה לכל אוזן.
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
מגבלות מכסה:
עד 2 אביזרים ל- 42 חודשים, לפי שנה צפה
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
ספק בהסדר (התחייבות)
שלב תהליך
בחירת הספק וקבלת התחייבות
 1. המבוטח מבצע בדיקת שמיעה מקיפה לקבלת המלצה למכשיר שמיעה, הכולל את קטגוריית המכשיר הנדרשת.
 2. המבוטח בוחר את הספק שממנו הוא מעוניין לרכוש את המכשיר, לפי רשימת הספקים באתר לאומית (למעט נפגע תאונת עבודה- ראה סעיף 3).
  המבוטח נדרש לבצע את הרכישה תוך 9 חודשים ממועד קבלת ההפניה ממכון השמיעה.
 3. המבוטח נדרש לפנות למרכז הרפואי להמשך תהליך הרכישה ולהצגת 2 טפסים:
 4. נציג המרכז הרפואי מציג למבוטח את רשימת כל  ספקי מכשירי השמיעה שבהסדר עם לאומית ומפרט על אופן קביעת ההשתתפות העצמית המושפעת מהספק הנבחר.
  • לקבלת מידע מלא על המכשירים המבוטח נדרש לפנות לספק הרלוונטי.
 5. נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה לגורם המאשר, לקבלת אישור להתחייבות.
 6. הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 4 ימי עבודה.
 7. לאחר קבלת אישור, המבוטח משלם השתתפות עצמית ומופקת עבורו התחייבות.
התאמת מכשיר ותקופת ניסיון
 1. המבוטח פונה לספק הרלוונטי להתאמת מכשיר, על פי הקטגוריה שנקבעה במכון השמיעה בלבד.
 2. הספק נדרש להציע למבוטח לפחות 2 מכשירים מהקטגוריה הרלוונטית.
  • הספק מציע מגוון רחב של מכשירים בכל קטגוריה ועליו לספק למבוטחי לאומית את כל המכשירים אשר קיימים אצלו.
 3. הספק נדרש לספק את המכשיר תוך 30 יום ממועד התאמתו.
 4. המבוטח מקבל את המכשיר לתקופת ניסיון של 45 יום, כנגד מסירת טופס ההתחייבות המקורי או המחאת ביטחון.
רכישת/החזרת המכשיר
 1. בתום תקופת הניסיון, הספק יפעל בהתאם להחלטת המבוטח:
  • מבוטח מעוניין במכשיר - הספק יממש את טופס ההתחייבות או יחזיר למבוטח את המחאת הביטחון כנגד טופס התחייבות.
  • מבוטח לא מעוניין במכשיר -  כנגד החזרת המכשיר, הספק מחזיר למבוטח את טופס ההתחייבות חתום על ידו ומציין כי המכשיר הוחזר או מחזיר למבוטח את המחאת הביטחון.
   המבוטח ניגש למרכז הרפואי לביטול ההתחייבות.
   נציג המרכז הרפואי מוודא כי הטופס חתום על ידי הספק ולאחר מכן מבצע ביטול.
ספק אינו בהסדר (החזר) - קבוצת הגיל הזכאית
שלב תהליך
קבלת החזר
 1. המבוטח מבצע בדיקת שמיעה מקיפה לקבלת המלצה למכשיר שמיעה, הכולל את קטגוריית המכשיר הנדרשת.
 2. המבוטח רוכש את מכשיר השמיעה מהספק המבוקש.
 3. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי תוך הצגת 3 מסמכים:
  1. תוצאות האודיוגרמה (בדיקת השמיעה)
  2. טופס תשובה לבדיקת שמיעה
  3. הפניית רופא (הפנייה כללית)
 4. נציג המרכז הרפואי/החזרים נדרש לוודא מול המבוטח את פרטי חשבון הבנק ומספר הנייד.
 5. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 6. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • "אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx"
  • "נא להשלים מסמכים"
  • "לא אושר"
 


מבוטחים שרכשו את המכשיר בבית חולים ציבורי ומוזמנים לבצע התאמת מכשיר/בדיקת ביקורת
שלב תהליך
קבלת התחייבות
 1. המבוטח מקבל הפניה מבית החולים לביצוע התאמת מכשיר/בדיקת ביקורת.
 2. לאחר קבלת הפנייה, נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה לגורם המאשר.
 3. הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 4  ימי עבודה.
 4. לאחר קבלת אישור, מופקת התחייבות.
 5. המבוטח מתאם מועד לביצוע הבדיקה בבית החולים.


כללי

 • במקרה שיש צורך במכשיר שמיעה מקטגוריה שונה ממה שהומלץ על ידי מכון השמיעה, ניתן לפנות למרכז הרפואי לבדיקת הבקשה.
 • המבוטח יהיה זכאי לכל הדגמים הנמכרים על ידי הספק בקטגוריה מסוימת.
 • ספק המבצע בדיקות שמיעה אינו ראשי למכור מכשיר שמיעה ולהיפך.
בחירת ספק
 • לאומית אחראית לספק למבוטח, מחירים לגבי כל ספק אך אינה ממליצה על מכשיר/ספק מסוים.
 • לא ניתן לרכוש מכשיר שמיעה אצל ספק שאינו בהסדר ולקבל החזר כספי
אחריות ואובדן
 • אחריות על המכשיר ניתנת למשך 42 חודשים.
 • האחריות כוללת גם תחזוקה ותיקונים.
 • אובדן של המכשיר הוא באחריות המבוטח בלבד ואיננו באחריותה של לאומית/ספק.
הערות
 • הזכאות מוגבלת למכשיר שמיעה לכל אוזן.
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
מגבלות מכסה:
עד 2 אביזרים ל- 42 חודשים, לפי שנה צפה
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
ספק בהסדר (התחייבות)
שלב תהליך
בחירת הספק וקבלת התחייבות
 1. המבוטח מבצע בדיקת שמיעה מקיפה לקבלת המלצה למכשיר שמיעה, הכולל את קטגוריית המכשיר הנדרשת.
 2. המבוטח בוחר את הספק שממנו הוא מעוניין לרכוש את המכשיר, לפי רשימת הספקים באתר לאומית (למעט נפגע תאונת עבודה- ראה סעיף 3).
  המבוטח נדרש לבצע את הרכישה תוך 9 חודשים ממועד קבלת ההפניה ממכון השמיעה.
 3. המבוטח נדרש לפנות למרכז הרפואי להמשך תהליך הרכישה ולהצגת 2 טפסים:
 4. נציג המרכז הרפואי מציג למבוטח את רשימת כל  ספקי מכשירי השמיעה שבהסדר עם לאומית ומפרט על אופן קביעת ההשתתפות העצמית המושפעת מהספק הנבחר.
  • לקבלת מידע מלא על המכשירים המבוטח נדרש לפנות לספק הרלוונטי.
 5. נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה לגורם המאשר, לקבלת אישור להתחייבות.
 6. הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 4 ימי עבודה.
 7. לאחר קבלת אישור, המבוטח משלם השתתפות עצמית ומופקת עבורו התחייבות.
התאמת מכשיר ותקופת ניסיון
 1. המבוטח פונה לספק הרלוונטי להתאמת מכשיר, על פי הקטגוריה שנקבעה במכון השמיעה בלבד.
 2. הספק נדרש להציע למבוטח לפחות 2 מכשירים מהקטגוריה הרלוונטית.
  • הספק מציע מגוון רחב של מכשירים בכל קטגוריה ועליו לספק למבוטחי לאומית את כל המכשירים אשר קיימים אצלו.
 3. הספק נדרש לספק את המכשיר תוך 30 יום ממועד התאמתו.
 4. המבוטח מקבל את המכשיר לתקופת ניסיון של 45 יום, כנגד מסירת טופס ההתחייבות המקורי או המחאת ביטחון.
רכישת/החזרת המכשיר
 1. בתום תקופת הניסיון, הספק יפעל בהתאם להחלטת המבוטח:
  • מבוטח מעוניין במכשיר - הספק יממש את טופס ההתחייבות או יחזיר למבוטח את המחאת הביטחון כנגד טופס התחייבות.
  • מבוטח לא מעוניין במכשיר -  כנגד החזרת המכשיר, הספק מחזיר למבוטח את טופס ההתחייבות חתום על ידו ומציין כי המכשיר הוחזר או מחזיר למבוטח את המחאת הביטחון.
   המבוטח ניגש למרכז הרפואי לביטול ההתחייבות.
   נציג המרכז הרפואי מוודא כי הטופס חתום על ידי הספק ולאחר מכן מבצע ביטול.
ספק אינו בהסדר (החזר) - קבוצת הגיל הזכאית
שלב תהליך
קבלת החזר
 1. המבוטח מבצע בדיקת שמיעה מקיפה לקבלת המלצה למכשיר שמיעה, הכולל את קטגוריית המכשיר הנדרשת.
 2. המבוטח רוכש את מכשיר השמיעה מהספק המבוקש.
 3. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי תוך הצגת 3 מסמכים:
  1. תוצאות האודיוגרמה (בדיקת השמיעה)
  2. טופס תשובה לבדיקת שמיעה
  3. הפניית רופא (הפנייה כללית)
 4. נציג המרכז הרפואי/החזרים נדרש לוודא מול המבוטח את פרטי חשבון הבנק ומספר הנייד.
 5. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 6. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • "אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx"
  • "נא להשלים מסמכים"
  • "לא אושר"
 


מבוטחים שרכשו את המכשיר בבית חולים ציבורי ומוזמנים לבצע התאמת מכשיר/בדיקת ביקורת
שלב תהליך
קבלת התחייבות
 1. המבוטח מקבל הפניה מבית החולים לביצוע התאמת מכשיר/בדיקת ביקורת.
 2. לאחר קבלת הפנייה, נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה לגורם המאשר.
 3. הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 4  ימי עבודה.
 4. לאחר קבלת אישור, מופקת התחייבות.
 5. המבוטח מתאם מועד לביצוע הבדיקה בבית החולים.


כללי

 • במקרה שיש צורך במכשיר שמיעה מקטגוריה שונה ממה שהומלץ על ידי מכון השמיעה, ניתן לפנות למרכז הרפואי לבדיקת הבקשה.
 • המבוטח יהיה זכאי לכל הדגמים הנמכרים על ידי הספק בקטגוריה מסוימת.
 • ספק המבצע בדיקות שמיעה אינו ראשי למכור מכשיר שמיעה ולהיפך.
בחירת ספק
 • לאומית אחראית לספק למבוטח, מחירים לגבי כל ספק אך אינה ממליצה על מכשיר/ספק מסוים.
 • לא ניתן לרכוש מכשיר שמיעה אצל ספק שאינו בהסדר ולקבל החזר כספי
אחריות ואובדן
 • אחריות על המכשיר ניתנת למשך 42 חודשים.
 • האחריות כוללת גם תחזוקה ותיקונים.
 • אובדן של המכשיר הוא באחריות המבוטח בלבד ואיננו באחריותה של לאומית/ספק.
הערות
 • הזכאות מוגבלת למכשיר שמיעה לכל אוזן.
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות) - ביקורת/ייעוץ
השתתפות עצמית: 37 ש"ח פעם ברבעון
מגבלות מכסה:
עד 3 אביזרים ל- 12 חודשים, לפי שנה צפה
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות) - ביקורת/ייעוץ
ספק בהסדר (התחייבות)
שלב תהליך
בחירת הספק וקבלת התחייבות
 1. המבוטח מבצע בדיקת שמיעה מקיפה לקבלת המלצה למכשיר שמיעה, הכולל את קטגוריית המכשיר הנדרשת.
 2. המבוטח בוחר את הספק שממנו הוא מעוניין לרכוש את המכשיר, לפי רשימת הספקים באתר לאומית (למעט נפגע תאונת עבודה- ראה סעיף 3).
  המבוטח נדרש לבצע את הרכישה תוך 9 חודשים ממועד קבלת ההפניה ממכון השמיעה.
 3. המבוטח נדרש לפנות למרכז הרפואי להמשך תהליך הרכישה ולהצגת 2 טפסים:
 4. נציג המרכז הרפואי מציג למבוטח את רשימת כל  ספקי מכשירי השמיעה שבהסדר עם לאומית ומפרט על אופן קביעת ההשתתפות העצמית המושפעת מהספק הנבחר.
  • לקבלת מידע מלא על המכשירים המבוטח נדרש לפנות לספק הרלוונטי.
 5. נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה לגורם המאשר, לקבלת אישור להתחייבות.
 6. הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 4 ימי עבודה.
 7. לאחר קבלת אישור, המבוטח משלם השתתפות עצמית ומופקת עבורו התחייבות.
התאמת מכשיר ותקופת ניסיון
 1. המבוטח פונה לספק הרלוונטי להתאמת מכשיר, על פי הקטגוריה שנקבעה במכון השמיעה בלבד.
 2. הספק נדרש להציע למבוטח לפחות 2 מכשירים מהקטגוריה הרלוונטית.
  • הספק מציע מגוון רחב של מכשירים בכל קטגוריה ועליו לספק למבוטחי לאומית את כל המכשירים אשר קיימים אצלו.
 3. הספק נדרש לספק את המכשיר תוך 30 יום ממועד התאמתו.
 4. המבוטח מקבל את המכשיר לתקופת ניסיון של 45 יום, כנגד מסירת טופס ההתחייבות המקורי או המחאת ביטחון.
רכישת/החזרת המכשיר
 1. בתום תקופת הניסיון, הספק יפעל בהתאם להחלטת המבוטח:
  • מבוטח מעוניין במכשיר - הספק יממש את טופס ההתחייבות או יחזיר למבוטח את המחאת הביטחון כנגד טופס התחייבות.
  • מבוטח לא מעוניין במכשיר -  כנגד החזרת המכשיר, הספק מחזיר למבוטח את טופס ההתחייבות חתום על ידו ומציין כי המכשיר הוחזר או מחזיר למבוטח את המחאת הביטחון.
   המבוטח ניגש למרכז הרפואי לביטול ההתחייבות.
   נציג המרכז הרפואי מוודא כי הטופס חתום על ידי הספק ולאחר מכן מבצע ביטול.
ספק אינו בהסדר (החזר) - קבוצת הגיל הזכאית
שלב תהליך
קבלת החזר
 1. המבוטח מבצע בדיקת שמיעה מקיפה לקבלת המלצה למכשיר שמיעה, הכולל את קטגוריית המכשיר הנדרשת.
 2. המבוטח רוכש את מכשיר השמיעה מהספק המבוקש.
 3. המבוטח מגיש בקשה להחזר באמצעות שירותי האונליין/פונה למרכז הרפואי תוך הצגת 3 מסמכים:
  1. תוצאות האודיוגרמה (בדיקת השמיעה)
  2. טופס תשובה לבדיקת שמיעה
  3. הפניית רופא (הפנייה כללית)
 4. נציג המרכז הרפואי/החזרים נדרש לוודא מול המבוטח את פרטי חשבון הבנק ומספר הנייד.
 5. הגורם המאשר בוחן את הבקשה על פי הזכאות ומבצע החזר בהתאם לאופן הגשתה:
  • שירותי האונליין - תוך 5 ימי עבודה
  • מרכז רפואי - תוך 21 ימי עבודה
 6. לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
  • "אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx"
  • "נא להשלים מסמכים"
  • "לא אושר"
 


מבוטחים שרכשו את המכשיר בבית חולים ציבורי ומוזמנים לבצע התאמת מכשיר/בדיקת ביקורת
שלב תהליך
קבלת התחייבות
 1. המבוטח מקבל הפניה מבית החולים לביצוע התאמת מכשיר/בדיקת ביקורת.
 2. לאחר קבלת הפנייה, נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה לגורם המאשר.
 3. הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 4  ימי עבודה.
 4. לאחר קבלת אישור, מופקת התחייבות.
 5. המבוטח מתאם מועד לביצוע הבדיקה בבית החולים.


כללי

 • במקרה שיש צורך במכשיר שמיעה מקטגוריה שונה ממה שהומלץ על ידי מכון השמיעה, ניתן לפנות למרכז הרפואי לבדיקת הבקשה.
 • המבוטח יהיה זכאי לכל הדגמים הנמכרים על ידי הספק בקטגוריה מסוימת.
 • ספק המבצע בדיקות שמיעה אינו ראשי למכור מכשיר שמיעה ולהיפך.
בחירת ספק
 • לאומית אחראית לספק למבוטח, מחירים לגבי כל ספק אך אינה ממליצה על מכשיר/ספק מסוים.
 • לא ניתן לרכוש מכשיר שמיעה אצל ספק שאינו בהסדר ולקבל החזר כספי
אחריות ואובדן
 • אחריות על המכשיר ניתנת למשך 42 חודשים.
 • האחריות כוללת גם תחזוקה ותיקונים.
 • אובדן של המכשיר הוא באחריות המבוטח בלבד ואיננו באחריותה של לאומית/ספק.