לתיק הבריאות שלי

פרטי זכאות

לשתף עם חבר/ה

X

שחיה טיפולית

פעילות גופנית הנעשית במים, תוך כדי ניצול התכונות המיוחדות של המים.
התרגילים מיועדים למגוון של ליקויים וקשיים תפקודיים והם נעשים תוך כדי יישום עקרונות טיפוליים ייחודיים שמתאימים לסוג הקושי. 
מטרות:
שיקום ושיפור חייהם של מבוטחים הסובלים מבעיות פיזיולוגיות, מוטוריות, התנהגותיות ונפשיות.
לאומית זהב לאומית כסף סל בריאות
לאומית זהב
מיצוי סל: לא נדרש מיצוי של סל הבריאות
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
השתתפות עצמית: 46 ש"ח עבור כל טיפול
ספק אינו בהסדר (החזר) - לתושבי אילת
תקרת החזר: 118 ש"ח לטיפול
עלות מקסימאלית: 80% מהוצאות הטיפול בפועל
תקופת אכשרה:
ספק בהסדר (התחייבות)
6 חודשים
מגבלות מכסה:
ספק בהסדר (התחייבות)
עד 55 - ל- 12 חודשים, לפי שנה קלנדרית
ספק אינו בהסדר (החזר) - לתושבי אילת
עד 30 - ל- 12 חודשים, לפי שנה קלנדרית
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
שלב תהליך
קבלת אישור
 1. המבוטח מקבל מגורם מפנה הפניה רפואית לטיפולים.
 2. נציג המרכז הרפואי מפיק התחייבות לטיפול.
 3. המבוטח מתאם מועד לטיפולים מול הספק המבוקש.
ביצוע טיפולים
 1. המבוטח מציג בעת הגעתו לטיפול טופס התחייבות לטיפול.
הערות
 • הטיפול נכלל במכסה שנתית של 55 טיפולים לשנה לכל הטיפולים לתחום התפתחות הילד בשב"ן ועד 100 טיפולים לכל הטיפולים בתקופת החברות בשב"ן.
 • ביצוע טיפולים מותנה באישור מראש של גורם מאשר בקופה.
לאומית כסף
מיצוי סל: לא נדרש מיצוי של סל הבריאות
עלות:
ספק בהסדר (התחייבות)
השתתפות עצמית: 80 ש"ח עבור כל טיפול
ספק אינו בהסדר (החזר) - תושבי אילת
תקרת החזר: 54 ש"ח לטיפול
עלות מקסימאלית: 80% מהוצאות הטיפול בפועל
תקופת אכשרה:
ספק בהסדר (התחייבות)
6 חודשים
מגבלות מכסה:
עד 30 - ל- 12 חודשים, לפי שנה קלנדרית
היכן:
ספק בהסדר (התחייבות)
שלב תהליך
קבלת אישור
 1. המבוטח מקבל מגורם מפנה הפניה רפואית לטיפולים.
 2. נציג המרכז הרפואי מפיק התחייבות לטיפול.
 3. המבוטח מתאם מועד לטיפולים מול הספק המבוקש.
ביצוע טיפולים
 1. המבוטח מציג בעת הגעתו לטיפול טופס התחייבות לטיפול.
הערות
 • הטיפול נכלל במכסה שנתית של 30 טיפולים לשנה לכל הטיפולים לתחום התפתחות הילד בשב"ן ועד 100 טיפולים לכל הטיפולים בתקופת החברות בשב"ן.
 • ביצוע טיפולים מותנה באישור מראש של גורם מאשר בקופה.
סל בריאות
השירות ניתן במסגרת לאומית כסף וזהב