לתיק הבריאות שלי

ביטוח סיעודי

שלח לחבר

X
ביטוח סיעודי עד ה- 1.7.2017
רקע
ביום 1 ביולי 2016 הוארכה פוליסת הסיעוד של חברי לאומית שירותי בריאות בשנה נוספת עד ליום 30 ביוני 2017. 
בהתאם להוראות הרפורמה הותאמו תנאי הפוליסה לתנאים הקבועים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015 ("התקנות"). על פי התקנות תנאי הכיסוי הביטוחי של פוליסות הסיעוד של כל קופות החולים יהיו זהים.
מבוטחים אשר ביום 30 ביוני 2016 יהיו זכאים לתגמולי סיעוד מכוח הפוליסה הקודמת, ימשיכו לקבל תגמולי סיעוד לפי תנאי הפוליסה הקודמת. במידה ומבוטח כאמור יחדל להיות במצב סיעודי לפני שמיצה תקופה של 60 חודשים במצטבר בפוליסה הקודמת, יחולו עליו תנאי הפוליסה החדשה ביחס ליתרת התקופה שטרם נוצלה. 
לחצו על הקישור לעיון בפוליסה המלאה 
אנו בלאומית דואגים לעתיד שלך ושל בני משפחתך וממליצים לך להצטרף ללאומית סיעוד, הביטוח הסיעודי למבוטחי לאומית, באמצעות כלל ביטוח.
הוצאות טיפול בחולה סיעודי מגיעות לאלפי שקלים בחודש והכיסוי שמוסדות המדינה מעניקים לחולה הסיעודי אינו מספיק. הביטוח הסיעודי הקבוצתי של לאומית שירותי בריאות הוא חלק ממכלול השירותים, שמוצעים ללקוחות לאומית, מתוך התפיסה שלאומית מחויבת כלפי מבוטחיה בכל שלב בחיים. אנו עושים מאמצים רבים על מנת להציע שירותי בריאות ושירותים נוספים, אשר יתנו מענה בכל גיל ובהתאמה לכל מצב רפואי. 

פוליסת הסיעוד החדשה הותאמה לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015, הקובעות כי תנאי הכיסוי הביטוחי של פוליסות הסיעוד של כל קופות החולים יהיו זהים. 
מבוטחים קיימים בפוליסת הסיעוד הקיימת, יועברו לפוליסה האחידה החדשה באופן אוטומטי וברצף זכויות מלא - ללא כל פעולה נדרשת מצדם.
חוברת הפוליסה הכוללת את פוליסת הסיעוד החדשה נשלחה לבתי המבוטחים. החוברת כוללת את תקציר הכיסוי הביטוחי, מספרי טלפון ושעות פעילות של מוקדי השירות, טבלת הפרמיה החודשית, טבלת תגמולי הביטוח ורשימה של שאלות ותשובות, אשר מהן ניתן ללמוד על מהותו של הביטוח, מהי פוליסת סיעוד אחידה לחברי קופות החולים ומידע על תנאי הזכאות.

לצפייה בהודעה שנשלחה למבוטחים : מעבר לפוליסה אחידה החל מה 1.7.16


*מבוטחים שמקרה הביטוח שלהם חל לפני ה 1.7.16  יהיו זכאים לתגמולים על פי תנאי הפוליסה הקודמת
לחצו על הקישור לקבלת פרטים אודות תנאי הביטוח עד ליום ה 30.6.16


להצטרפות התקשרו למוקד לאומית סיעוד בטלפון 1-800-702702 או לחצו על קישור ההצטרפות.

למידע נוסף בנושא ביטוח סיעודי, היכנסו גם לשאלות נפוצות