לתיק הבריאות שלי

הרפורמה בבריאות הנפש

שלח לחבר

X
   
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

הרפורמה בבריאות הנפש בלאומית

הרפורמה בבריאות הנפש בלאומיתהחל ב- 1.7.15 נכנסה לתוקף הרפורמה בבריאות הנפש, במסגרתה מועברים שירותי בריאות הנפש בישראל לאחריות קופות החולים וניתנים בדומה לכל שירות רפואי אחר (כדוגמת רופא משפחה ורפואה יועצת).
החל ממועד זה, מתן שירותי בריאות הנפש במרפאות ובאשפוז הינו באחריות הקופות.
ביסוד הרפורמה עומדת התפיסה כי בריאות הנפש ובריאות הגוף – חד הם, ויש לראותם חלקים משלימים במסגרת השירותים הרפואיים, להם זכאיים אזרחי ישראל מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
מהלך זה נועד לשפר את איכות, זמינות ונגישות השירות הניתן היום בישראל.
הזכות לקבלת שירותי בריאות נפש בקופות במסגרת סל הבריאות, הינה לכל מבוטח עם אבחנה או חשד לאבחנה בתחום בריאות הנפש, בהתאם לשיקול דעת טיפולי.
הרפורמה בבריאות הנפש בלאומית 
לאומית נערכה לרפורמה על ידי הרחבה משמעותית של רשת מרפאות בריאות הנפש בקהילה. גם לאחר כניסת הרפורמה לתוקף ניתן להמשיך ולקבל שירותים במרפאות בריאות הנפש הממשלתיות ובמחלקות האשפוז בבתי החולים הפסיכיאטריים בהתאם להסדרי הבחירה של הקופה. כלל השירותים בבתי החולים ובמרפאות הממשלתיות יינתנו בכפוף לטופסי התחייבות, לכל מבוטח זכאות לקבל שירות במרפאה ציבורית לבריאות הנפש (לרבות שירותי פסיכותרפיה). השתתפויות יגבו על פי כללי תכניות הגביה שאושרו לקופה. 
שירותי בריאות הנפש בלאומית יינתנו בכמה מסלולים:
  • מרפאות רב מקצועיות לבריאות הנפש של הקופה, אשר בהן יתנן טיפול פסיכותרפי בלא השתתפות עצמית מוגדלת.
  • פסיכיאטרים בסניפי קופה נבחרים
  • שירות פסיכיאטרי ופסיכותרפי במרפאות ציבוריות אשר בהסכם עם הקופה
  • שירותי פסיכותרפיה על ידי מטפלים עצמאיים (בהשתתפות עצמית כמפורט מטה)
 
מסלולי טיפול תשלום הלקוח
רופא פסיכיאטר בקהילה / בי"ח פסיכיאטרי 24 ₪ לרבעון
מרפאת חוץ פסיכיאטרית בבית חולים כללי 32 ₪ לרבעון
שירותי פסיכותרפיה ע"י מטפל עצמאי* טיפול ראשון – 55 ₪
כל טיפול מעבר לטיפול הראשון – 132 ₪
טיפול קבוצתי – 60 ₪
*ההשתתפות תיגבה בקופה בעת הפקת התחייבויות
שירותי פסיכותרפיה במרפאות בריאות הנפש בלאומית  ללא תשלום
התעריפים נכונים לתאריך 1.7.15.
כמו בכל שירותי הרפואה, יש להצטייד בטופס התחייבות מהקופה לקבלת השירות. 
שינויים בהסכם לשירותי בריאות נוספים (שב"ן) - לאומית כסף/לאומית זהב
 החל ב -1.7.15 תיכנס לתוקף הרפורמה בבריאות הנפש, במסגרתה מועברים שירותי בריאות הנפש בישראל לאחריות קופות החולים וניתן יהיה לקבל טיפולים פסיכותרפיים הן במסגרת מרפאות בריאות הנפש בקהילה והן באמצעות מטפלים עצמאיים.
לאור שינוי זה תבוטל הזכאות במסגרת תכניות השב"ן של לאומית לטיפולי פסיכותרפי כמפורט בפרק ז' סעיף 6.
תקופת מעבר – על אף השינוי האמור, מבוטח שהתחיל טיפול אצל מטפל/מכון שבהסדר במסגרת השב"ן, ומטפל/מכון זה אינו קשור עם הקופה בהסכם במסגרת הסל הבסיסי , והמבוטח  אינו מעוניין להחליף מטפל, למרות שהוצע לו לעבור למטפל אחר במסגרת הסל, יהיה זכאי להמשך טיפול אצל אותו מטפל לפי מכסת הטיפולים  שעומדת לזכותו עפ"י תנאי השב"ן וזאת  עד ליום 30/06/2016.

בתי חולים פסיכיאטריים, מחלקות פסיכיאטריות ומרפאות בריאות הנפש

מידע מפורט אודות בתי חולים פסיכיאטריים, מחלקות פסיכיאטריות ומרפאות בריאות הנפש במרכזים הרפואיים של לאומית שירותי בריאות

למידע נוסף 
מידע מפורט על מסלולי הטיפול, הסדרי הבחירה, השתתפויות והפקת התחייבויות, למי שמעונין להתחיל טיפול או להמשיך טיפול או לחזור לטיפול, ניתן לקבל במוקד שירות הלקוחות: 507*, 1-700-507-507 או במרכזים הרפואיים.