לתיק הבריאות שלי

שאלות בנושא הרפורמה

לשתף עם חבר/ה

X

הרפורמה בבריאות הנפש לפתיחת כל התשובות Alternate Text

+
מי זכאי לקבל טיפול פסיכולוגי\פסיכיאטרי?

כל אדם שזקוק לכך, בכל גיל. 

+
למי פונים לקבלת טיפול?

לקבלת טיפול יש לפנות לצוות המרפאה בו הנכם מטופלים או למוקד שירות לקוחות של לאומית שירותי בריאות בטלפון 1700-507507. 

+
מהם שירותי בריאות הנפש הכלולים בסל הבריאות?

בסל כיום כלולים:
 • שירותי אבחון 
 • הערכה
 • ייעוץ
 • טיפול פסיכותרפי
 • טיפול אישי, משפחתי או קבוצתי
 • תמיכה
 • התערבות במשברים 
 • ביקורי בית במידת הצורך
 • טיפול יום במרפאות
 • מתן חוו"ד פסיכיאטרית או תעודה רפואית, על פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או צו בית משפט, לפי חוק טיפול בחולי נפש
 • שירות לצורך סיוע בהגשת בקשה לוועדת שיקום
*השירותים יינתנו על בסיס שיקולים קליניים ומקצועיים של אנשי המקצוע המטפלים. 

+
מהי חשיבות מעורבות רופא המשפחה בתהליך הטיפול הנפשי?

רופא המשפחה אחראי על בריאותו הכללית של המטופל, על הבטיו הפיזיים והרגשיים ומידע מקיף ומלא יסייע לרופא המשפחה להשיג תוצאות מיטביות עבור מטופליו. הוא אחראי על תיאום בין מומחים מקצועיים שונים המטפלים באותו האדם וריכוז המידע אצלו, למען ראיה כוללנית של המצב הבריאותי של המטופל. ראיה זו מאפשרת שליטה בטיפול תרופתי על מנת למנוע תגובות נגד בין תרופות, ומאפשרת מעקב אחר בריאותו הכללית, איתור ומניעה של מחלות הקשורות באופן ישיר או עקיף למצבו הנפשי של המטופל. 

+
היכן ניתן לקבל מידע נוסף אודות הרפורמה בבריאות הנפש?

במרפאות בריאות הנפש באזור המגורים.
אצל רופא המשפחה
באתר האינטרנט של לאומית שירותי בריאות, ובמוקד שירות לקוחות בטלפון 1700-5070507.
באתר של משרד הבריאות, תחת נושא הרפורמה בבריאות הנפש.
במוקד "קול הבריאות" 5400*. 

+
מה יהיה הנוהל עבור מטופל ותיק?

מטופל ותיק ימשיך להגיע לאותה המרפאה, אלא אם הופנה על ידי לאומית שירותי בריאות, למרפאה אחרת מתאימה לצרכיו.
 

+
היכן ינתן הטיפול?

בהתאם להפניה שתקבל מלאומית שירותי בריאות, הטיפול יינתן במרפאות בריאות נפש של הקופה, במרפאות משרד הבריאות, מרפאות נוספות איתן התקשרה הקופה או על ידי מטפלים עצמאיים, שלא במרפאה לבריאות הנפש. לקבלת פרטים בדבר קבלת הטיפול והסדרי התשלום, יש לפנות למוקד שירות לקוחות. 

+
האם קיימת הגבלה על מספר הטיפולים?

מספר הטיפולים בבריאות הנפש אינו מוגבל. כל אדם יקבל טיפול נפשי לפי שיקול דעת מקצועי של מטפליו ועל פי צרכיו ומצבו.

+
האם המידע האישי שלי יועבר לקופת החולים?

בתקופת ההכנה לרפורמה ובכדי לשמור על רצף טיפולי, המרפאות ובתי החולים יעבירו ללאומית מידע מינימלי אודות מטופלים הצפויים להמשך בטיפולים אחרי תחילת הרפרומה. 
המידע שמועבר כולל את מספר תעודת הזהות הלקוח, מקום הטיפול והאבחנה. מידע זה מאובטח. 
במידה והלקוח אינו מעוניין בהעברת פרטיו, עליו לבקש זאת מפורשות. אי העברת המידע עשוי לפגוע בזכויות הלקוח לקבלת המשך טיפול. 

לאחר תחילת הרפורמה, ב 1.7.2015, המידע יועבר באופן סדיר ממסגרות הטיפול ללאומית כמקובל וכנהוג בכל תחומי הרפואה והטיפול שבאחריות קופות החולים.
לאומית מחוייבות לכל כללי הסודיות והפרטיות של הלקוחות, בהתאם לכללי החיסיון של מידע רפואי בישראל.

+
מה אודות קבלת טיפול נפשי עבור אנשים הנמצאים במסגרות שיקומיות\הוסטלים?

אדם הנמצא במסגרת שיקום זכאי לקבל טיפול נפשי במרפאות לבריאות נפש ברחבי הארץ, בהתאם להסדרים של לאומית, באופן זהה למי שאינו נמצא במסגרת כזו.

+
האם ינתן טיפול למצבי חיים כגון גירושין, אובדן ועוד?

מי שיש לו מצוקה נפשית יקבל טיפול.  כדי לטפל יש לדעת ממה האדם סובל. כאשר מצבי החיים מעוררים מצב נפשי של דיכאון או חרדה, הפרעה רגשית או תפקודית, או הפרעה התנהגותית מכל סוג, ינתן הטיפול בהתאם לצורך הנפשי.

+
למי ניתן לפנות במקרה של תחושת מצוקה נפשית וצורך בטיפול מיידי?

במקרה של מצוקה נפשית וצורך מיידי בטיפול, ניתן לפנות לגורם המטפל או לרופא המשפחה. במידה ואינם זמינים, או במקרי חירום, ניתן לפנות לחדר מיון פסיכיאטרי לקבלת טיפול. 
בכל מרכז לבריאות הנפש קיים חדר מיון פסיכיאטרי הפעיל 24 שעות ביממה וניתן לפנות לחדרי מיון אלה ללא צורך בהפניה וללא כל תשלום או השתתפות עצמית. כמו כן, ניתן לפנות לחדרי המיון של בתי החולים הכלליים, בהם נמצאים יועצים פסיכיאטריים, והתשלום הוא בהתאם לכללים המקובלים בפניה לחדר מיון בבית חולים כללי. 

+
מה אודות סודיות רפואית? האם המידע עובר לצבא?

משרד הבריאות רגיש לצורך בשמירה על סודיות ופרטיות מטופלים. נכון להיום, לאומית מנהלת מידע רגיש ביותר ועושה זאת באחריות ובהתאם להוראות הדין בדבר חובת שמירת הסודיות, הפרטיות והאתיקה הטיפולית.
על פי דין ודרישה מידע מועבר לצבא וזאת בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והתקנות.  הדילמה לגבי מסירת מידע רפואי לצבא ולא רק בתחום בריאות הנפש ברורה. מאידך, המחיר של אי מסירת מידע עלול להיות גבוה יותר ועלול לחשוף את המטופל וסביבתו לסיכון חיים או לפגיעה משמעותית בבריאותו הגופנית או הנפשית כאחד. 

+
האם קיים חשש לקיצור אשפוזים עקב שיקולים כלכליים?

לא קיים חשש כזה. אורך האשפוז יקבע על פי מצבו הרפואי של המטופל ולא משום שיקול זר אחר. משרד הבריאות יעקב אחר התקדמות הרפורמה באופן שוטף ויוודא מתן טיפול ודפוסי שימוש מקובלים. במידה ויחולו שינויים, משרד הבריאות יבחן את הרקע לשינויים בשימוש ובהתאם יפעיל את סמכותו הרגולטורית . 

+
האם מרכזי טיפול יחודיים ימשיכו לפעול?

במסגרת המעקב שמבצע משרד הבריאות, יוודא שמרכזי טיפול יחודיים ימשיכו לפעול גם לאחר 1/7/15. לשם כך הקצה המשרד תקציב יעודי מעבר לתקציב הרפורמה. כל מקרה פרטני יטופל לגופו. 

+
מבוטח מטופל במסגרת השב"ן וכעת מבקש להמשיך טיפול, האם אפשרי?

בוודאי, שירותי בריאות הנפש אשר ניתנו במסגרת השב"ן יינתנו כעת במסגרת סל הבריאות בלבד.
לא תהיה זכאות מורחבת במסגרת השב"ן.
לשם המשך טיפול על המטפל לשלוח ישירות ללאומית סיכום טיפול או להעבירו ללקוח שימסור אותו במרכז הרפואי לשם הפקת התחייבות להמשך.
הבקשה תיבחן על ידי הגורם המאשר בלאומית ובמידת הצורך תופק התחייבות לטיפול פסיכותרפי.

+
האם לקוח שנמצא בטיפול לפני הרפורמה צריך לבצע הערכה? מה לגבי לקוח שהחל טיפול לפני הרפורמה?

לקוח המטופל בתחום בריאות הנפש ימשיך להגיע לאותה מרפאה, אלא אם הופנה על ידי לאומית למרפאה אחרת מתאימה לצרכיו. 
הלקוח אינו נדרש לבצע הערכה ראשונית.

+
​האם לקוח יכול להחליף מטפל/מסגרת טיפולית?

לקוח המבקש להחליף מטפל או מסגרת טיפולית נדרש לקבל סיכום הערכה מהמטפל הנוכחי. לאחר מכן בקשתו תועבר לאישור ובחינה על ידי הגורם המאשר בלאומית.

+
האם יש צורך בהפניה לקבלת ייעוץ נפשי?​

ככלל, מומלץ להתייעץ עם רופא המשפחה ורופא הילדים לקראת ייעוץ עם גורמי בריאות הנפש. מומלץ להעביר מכתב תשובה לרופא בסיום המפגש עם  צוות בריאות הנפש. 
הפניה מהרופא המטפל תכלול מידע עדכני שיתאפשר מתן טיפול רפואי כוללני איכותי. 
לאומית אינה מחייבת הפניית רופא מטפל לשם פניה להערכה ראשונית/טיפול בבריאות הנפש.