לתיק הבריאות שלי

לקויות למידה והפרעות קשו"ר

שלח לחבר

X
   
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

אבחון דידקטי ואבחון פסיכו-דידקטי

מהו אבחון דידקטי? מהו אבחון פסיכו-דידקטי? למי הם מיועדים? מה מטרתם? וכיצד עורכים אותם? ד"ר דורון דושניצקי עושה לנו סדר במושגים

אבחון דידקטי ואבחון פסיכו-דידקטי
מהן מטרות האבחונים הדידקטיים והפסיכו-דידקטיים?
אבחון דידקטי ואבחון פסיכו-דידקטי הנם בדיקות מקיפות המבוצעות על ידי אנשי מקצוע במטרה לאתר קשיים שונים בתהליכי למידה, במיוחד במצבי דחק (כמו בזמן מבחנים). 
אבחון דידקטי, מאתר ליקויי למידה המתבטאים בקשיי הבנת הנקרא, כתיבה, חשבון, האזנה, דיבור ולעתים אף קשיים בתפישה חברתית. את האבחון הדידקטי ניתן לקיים כאבחון עצמאי, או בלוויית אבחון פסיכולוגי הכולל הערכת מנת המשכל, תפקודים ניהוליים, מידת מוסחות ותפקוד רגשי.
 
על אף שמהמקור ללקות הנו אורגני, כלומר עקב תפקוד בלתי תקין באזורי מוח שונים, הסביבה עשויה להקל או להעצים את הלקויות. לשני האבחונים - אבחון דידקטי ואבחון פסיכו-דידקטי חשיבות מכרעת, ועל פי תוצאותיהם ניתן לספק לבעל הלקות כלים שיעזרו לו להתמודד עמה בסביבתו.
כיום ישנה נטייה לאפיין כל אחת מלקויות הלמידה באופן ספציפי:
  • לקות בקריאה - הבסיס של לקות בקריאה הוא קשיים בשפה המדוברת, בהבחנה בין צלילים וביכולת לשלוף ולאחסן מלים בצורה נכונה, והלקות מתבטאת בהתפתחות לקויה של קריאת מלים וכתיבתן. 
  • קשיים בכתיבה -  יכולים לנבוע מבעיות הקריאה או מליקוי בהתפתחות המוטורית.
  • ליקויי שפה
  • ליקויים בתפישה מרחבית או חזותית
לכל הליקויים ייתכנו גם קשיים נלווים בתקשורת חברתית.
מטרות האבחון הדידקטי והאבחון הפסיכו-דידקטי הן לאתר את שורש הבעיה, להבין כיצד היא באה לידי ביטוי ומהן הדרכים בהן ניתן לסייע על מנת להתגבר על הקושי.
מתי מומלץ לפנות לאבחון דידקטי או אבחון פסיכו-דידקטי?
במרבית המקרים ההפניה לאבחון תעשה על ידי המורה, יועצת בבית הספר או ההורים. מומלץ לפנות לאבחון במקרים בהם הילד סובל מקושי בתפקוד לימודי, חלה הידרדרות משמעותית בציונים, קיים קושי או רתיעה ממילוי מטלות בית ספריות, ישנו פער בין יכולות הילד להישגיו בפועל, במצב של הופעתן של התנהגויות חריגות, לפני תחילת טיפול פסיכולוגי וכיוב'. 
כיצד מתבצע האבחון?
  1. השלב הראשון של האבחון הוא מפגש היכרות.
  2. בשלב השני יערכו מבחנים דידקטיים, המבוצעים על ידי מאבחנים מוסמכים בעלי ניסיון וידע רב בתחום. במהלך שלב זה של האבחון יש בחינה של היכולת הלימודית והשכלית של הילד, במטרה לקבל תמונה ברורה של הקשיים עימם הילד מתמודד, והמלצות לאפשרויות טיפול מתאימות. האבחון כולל סוללת מבחנים אשר בוחנים יכולות שונות כגון יכולת חשיבה, זיכרון ועיבוד מידע. המבחנים הדידקטיים אורכים מספר שעות בהתאם לקצב המאובחן.
  3. בהמשך, בהתאם לצורך ולמטרת האבחון, יערך אבחון פסיכולוגי על ידי פסיכולוגית חינוכית. המטרה היא הוספת מידע פסיכולוגי חיוני להשלמת התמונה אודות מצבו של הילד, יכולותיו, מצבו הרגשי והתמודדותו. חלק זה של האבחון כולל מבדקים הבוחנים את רמות החרדה, משאבים נפשיים, כישורים חברתיים, יחסים בין אישיים ועוד. 
  4. לאחר האבחון ישנו מפגש סיכום, אשר במהלכו מתקבלת חוות הדעת והמלצות המאבחנים. ההמלצות תקפות למשך 5 שנים ולאחר מכן, במקרה הצורך, יש לבצע אבחון נוסף. 
תוצאות האבחון 
תוצאות האבחון מאפשרות למאבחן המיומן לאמוד ביצועים שונים של המאובחן כמו: מידת הריכוז של הנבחן, מידת השפעת ההתרגשות, מידת פיזור הדעת של הנבחן, משמעות המתח המצורף למבחן בעבורו ועוד.
בנוסף, על פי תוצאות המבחנים ניתן לאתר קשיים בהתארגנות לצורך ביצוע מטלות שונות, קשיים של ריכוז וקשב לאורך זמן וביצוע מטלות באיטיות. האבחונים מסייעים למפות את חזקותיו וחולשותיו של הילד, למצוא כלים לסייע לו בתהליכי הלמידה ובהרגלי הלמידה. 
לאחר האבחון, באם יוחלט כי קיים צורך, ינתנו המלצות להקלות שונות מבית הספר וממערכת החינוך, שנועדו לסייע לתלמידים, בהתאם לקשיים האישיים שלהם. בין ההקלות גם הארכת זמן במבחנים, אישור שימוש במילון אלקטרוני במבחני שפות זרות, הקראה של הבחינה על ידי בוחן חיצוני ועוד. 
אבחון פסיכו-דידקטי בלאומית 
שירות חדש מלאומית זהב: אבחון פסיכו-דידקטי בהשתתפות העצמית הנמוכה ביותר מבין כל קופות החולים*!
האבחון המלא כולל אבחון דידקטי ואבחון פסיכולוגי. 
לחצו על קישור לרשימת הספקים ודרכי התקשרות 
שימו לב! אין צורך בהפניה רפואית עבור אבחון פסיכו-דידקטי.
יש להפיק את ההתחייבות אונליין, דרך אתר לאומית או האפליקציה, לתאם תור מול הספק ולהגיש לו את ההתחייבות.

 
*הזכאות תינתן בתנאי שלא בוצע אבחון דידקטי במשך כל תקופת החברות בשב"ן.