לתיק הבריאות שלי

חוזרים הביתה

לשתף עם חבר/ה

X
   
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

דעי את זכויותך - דמי לידה

דעי את זכויותך - דמי לידה
דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת לרגל ההיריון והלידה. 
החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאי החוק.
את טופס התביעה אפשר למסור לביטוח הלאומי סמוך ליום הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ-9 שבועות לפני יום הלידה המשוער (מי שמוסרת את הטופס לפני הלידה, תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס), ובכל מקרה לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה.
דמי הלידה משולמים בתשלום אחד, לחשבון הבנק של היולדת הזכאית להם. 
דמי הלידה הם גמלה מחליפת שכר, אך גובה הגמלה מוגבל עד לסכום ההכנסה המקסימלית לתשלום דמי ביטוח לעובדת שכירה ולעובדת עצמאית, כפי שהיה בחודש שקדם ליום הפסקת עבודתה של היולדת. מקסימום גמלת דמי לידה ליום - 1,459.50 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .
כדי לקבל דמי לידה, יש למלא טופס תביעה לדמי לידה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. במקרים שהלידה התרחשה בחו"ל או בבית, יש לצרף לטופס התביעה אישור מבית החולים על הלידה. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
ניתן למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים און ליין באמצעות האתר של ביטוח לאומי. מילוי הטופס ושליחתו באופן מקוון אפשרי רק לאחר הלידה.
עובדת עצמאית תקבל את התשלום באופן אוטומטי, מבלי שתצטרך להגיש תביעה לביטוח הלאומי.
עובדת שכירה שלמעסיקה יש הסדר עם הביטוח הלאומי, לפיו הוא מעביר את התביעה לדמי לידה עבור עובדותיו ישירות לביטוח הלאומי, גם היא אינה צריכה להגיש תביעה לביטוח הלאומי. 

למידע נוסף ניתן לפנות לאתר המוסד לביטוח לאומי