לתיק הבריאות שלי

הספקטרום האוטיסטי

שלח לחבר

X
   
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

זכויותיהן של משפחות עם ילד על הספקטרום האוטיסטי

זכויותיהן של משפחות עם ילד על הספקטרום האוטיסטי
גמלת ילד נכה – המוסד לביטוח לאומי
גמלה חודשים הניתנת על-ידי המוסד לביטוח לאומי להורים המטפלים בילד עם נכות לפי קריטריונים מוגדרים.
מסמכים רלוונטיים:
 1. טופס בקשה לגמלה לילד נכה
 2. אבחונים העומדים בדרישות הנוהל שקבע חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות מס' 13/07:
רופא ראשי מומחה ראשי לאבחן אוטיזם: פסיכיאטר של ילדים ונוער, רופא התפתחותי, נוירולוג ילדים, פסיכולוג התפתחותי/ קליני.
על אנשי המקצוע להשתמש באחד הכלים המקובלים לאבחון אוטיזם, ועליו לציין באיזה כלי אבחון נעשה שימוש.
טפסים להגשת התביעה ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי ובסניפי הביטוח הלאומי.
לחילופין, ניתן להגיש את התביעה דרך העובדת הסוציאלית בשירות לאדם עם אוטיזם במשרד הרווחה ברשות המקומית.
הגדלת שיעור הגמלה לילד עם אוטיזם, התלוי לחלוטין בעזרת הזולת
ביטוח לאומי אישר תוספת לקצבה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי, אשר מלאו לו 3 שנים, התלוי לחלוטין בעזרת הזולת:
ילד הזקוק לעזרה, בכל שעות היממה, בביצוע כל פעולות היום-יום: הלבשה, אכילה, רחצה, היגיינה אישית וניידות עצמית בבית.
הורים אשר ילדם מקבל גמלת ילד נכה וסבורים שילדם עומד בקריטריונים, ימלאו את טופס התביעה
את הטופס יש להגיש לסניף הביטוח לאומי הקרוב לביתכם, ועל בסיס זה תוזמנו לביטוח לאומי לבדיקת הזכאות.
הורים אשר מגישים תביעה בפעם הראשונה לצורך קביעת הזכאות לגמלת ילד נכה צריכים לבקש להופיע בפני הוועדה הרפואית ולדרוש להיבדק במבחני תלות בזולת.
הנחה בתעריף תשלום החשמל:
הורים לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי והמקבל קצבת ילד נכה וקצבת ילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת, יהיו זכאים לתשלום מופחת בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים שצרכו מדי חודש, בשימוש ביתי בלבד.
הנחה בתעריף תשלום המים הביתי:
הנחה הניתנת לצרכנים ביתיים בלבד, בגין הנכס בו הם מתגוררים.
כל אזרח זכאי לקבל 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. ההטבה מאפשרת לקבל 3.5 מ"ק נוספים לחודש בתעריף הנמוך.
ביטוח לאומי מעביר באופן אוטומטי את פרטי הזכאים.
ניתן לפנות למוקד רשות המים: 072-2755440.
משרד הרווחה – השירות לטיפול באדם עם אוטיזם:
לצורך הכרה בשירות יש לפנות לעובדת הסוציאלית בתחנת השיקום השייכת למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים, אשר תפנה בשמכם לשירות.
משפחות המוכרות ע"י השירות זכאיות לקבל:
 1. מסגרת מעון יומי שיקומי לילדים עד גיל 3 שנים.
 2. שעות שילוב לפעוט מגיל 1-3 שנים, השוהה במעון יום פרטי בפיקוח משרד התמ"ת ו/או ציבורי, שנמצא תחת פיקוח משרד החינוך ופיקוח משרד התמ"ת.
 3. הפניה לייעוץ וטיפול בבעיות מיניות.
 4. סומכים – עבור ילדים מגיל 3 שנים ומעלה, למספר שעות אחר הצהריים (תלוי מצב משפחה ומצב הילד). קיימת השתתפות הורים במימון הסומכת.
 5. קייטנות בחופשות קיץ ובחגים, על בסיס יומי.
 6. מועדוניות לפעילות פנאי אחר הצהריים.
 7. מסגרות דיור חוץ ביתיות.
 8. נופשונים – מסגרת חוץ ביתית לשהייה קצרת מועד הנערכת במקומות מותאמים . זכאות ל-15 ימי נופשון בשנה.
מס הכנסה – נקודות זיכוי והחזר מס
מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי להורים על-פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה (הפחתה מסכום המס).
הזיכוי הוא על משכורות אחת של ההורים וניתן גם לחלק את נקודות הזיכוי בין ההורים, על-פי בקשתם.
כל שנה יש להגיש בקשה מחדש.
על ההורים לפנות לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה באזור המגורים ולהגיש את המסמכים הנדרשים לבקשה:
טופס 127 – תעודה רפואית
טופס 116א' – בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת – במידה וההורים שכירים
אישור על קבלת גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי.
הנחה בתשלומי הטלפון של חברת "בזק":
ההנחה ניתנת באחריות של משרד הרווחה.
 • 50% הנחה בדמי שימוש קבועים.
 • הנחה במספר יחידות מנייה לחודש – שווה ערך ל-60 פעימות מונה בחודש.
 • 50% הנחה מדמי ההתקנה והעתקה של קו הטלפון.
קו הטלפון צריך להיות רשום על-שם הילד הנכה, לבד ו/או כתוספת לשם ההורים.
מסמכים נדרשים:
 1. טופס בקשה לקבל הנחה.
 2. תצלום ת"ז עם הספח בו רשום שם הילד.
 3. תצלום חשבון הטלפון האחרון.
 4. תצלום האישור לקצבת ילד נכה.
 5. חוזה מגורים בשכירות בתוקף.
את הטופס והאישורים הנדרשים יש לשלוח לאגף השיקום – משרד הרווחה, ת.ד. 1260 ירושלים, 91012.
את אישור הזכאות להנחה יש להפנות למשרדי בזק כדי לממש את ההנחה.
תקנות "בזק"
הנחה בתשלומי ארנונה:
קיימת המלצה לרשויות המקומיות למתן הנחה בתשלומי הארנונה. גובה ההנחה ניתן על-פי החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות.
ההנחה המקסימלית הינה בגובה של 33% עד 100 מ"ר.
לקבלת ההנחה יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית.
תו חניה לרכב נכה והנחה בתשלום אגרת רישוי רכב:
על-מנת לקבל תו המאפשר לחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, וכן במקומות בהם אין חניה מותרת, יש לפנות למשרד הרישוי המחוזי באזור המגורים.
"היחידה לטיפול במוגבלי ניידות" – מרכז עדכון ובקרה של משרד התחבורה: ת.ד. 72, חולון, 58100.
כל בקשה נבדקת לגופו של עניין ומתקבלות החלטות בהתאם לכך.
מס רכישה:
על-פי תקנות מס שבח מקרקעין, ניתן לקבל הנחה במס רכישת דירה לילדים בעלי 100% נכות רפואית.
הזכאים להנחה יידרשו לשלם מס רכישה בשיעור 0.5% משווי הרכישה בלבד. את הזכות ניתן לממש פעמיים בלבד במך החיים.
ניתן לפנות למיסוי מקרקעין: רח' כנפחי נשרים 5, 1170 ירושלים, 9101.
קו פתוח לפניות ובירורים בנוגע למיסוי מקרקעין: 1-800-222-337.
חוק דמי המחלה:
הורה לילד עם מגבלות והעובד שנה לפחות באותו מקום עבודה זכאי לקבל עד 15 ימים בשנה עבור היעדרות לצורך מתן סיוע אישי לילד המאובחן.
ימים אלו יילקחו על-חשבון ימי המחלה הציבוריים של ההורה העובד ו/או על-חשבון ימי החופשה שלו – לפי בחירת ההורה.
הורה זכאי לעד 15 ימים נוספים של היעדרות מסיבות אלו כל עוד לא היה הורה אחר שניצל את זכותו לזקיפת ימים אלו.
אישור העסקת עובד זר:
הטיפול בנושא עובדים זרים נעשה על-ידי רשות האוכלוסין וההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים.
ניתן לקבל מידע מוקלט בקו מידע ארצי, מחלקת היתרים בסיעוד: 1-700-707-147.
היתר העסקה יינתן במידה:
 1. הילד נמצא במסגרת לימודית המתנה את הלימודים בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
 2. הילד זקוק לליווי ו/או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היממה מפאת נכותו, ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית/ טיפולית/ צהרון.
 3. התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות בהן הוא נמצא בביתו, כגון: הצורך בטיפול מיוחד גם בשעות הלילה. זהו הסעיף לפיו נקבעת הזכאות למשפחות בעלות ילדים עם הספקטרום האוטיסטי.
למידע נוסף ורשימת הלשכות הפרטיות לחצו כאן 
טיפולים בקופת החולים
ילדים על הספקטרום האוטיסטי זכאים ל-3 טיפולים פרא-רפואיים בשבוע אצל ספק מוכר, אשר קיבל אישור לעבוד עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי.
סוגי הטיפולים: רפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית.
זכאים לכך ילדים מגיל האבחון ועד גיל 18, אשר אינם מממשים את זכאותם לטיפול בריאותי מקדם במעונות היום השיקומיים ו/או בגני התקשורת.
ילדים מעל גיל 7 שנים, הנמצאים בכל מסגרת חינוכית שהיא, זכאים לקבל 3 טיפולים פרא-רפואיים במסגרת הקופה ו/או אחד הספקים.
הערה: 
 • אין לתת טיפולים בהחזרים, פרט למקרים חריגים.
 • רשימת ספקים ניתן לקבל ממזכירות סניף התפתחות הילד הקרוב למקום מקורך.
הסעות וליווי:
ילדים בני 3-21 הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי זכאים להסעה מביתכם לבית-הספר/ הגן בו הם לומדים ובחזור.
כן פעוטות מגיל 6 חודשים  עד 3 שנים, שמשתלמת בעדת גמלת ילד נכה.
ועדת ההשמה ברשות המקומית היא שקובעת היא שקובעת את הזכאות להסעה בטיחותית בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
ילד שוועדת השמה קבעה כי הוא עם אוטיזם, זכאי לליווי של מבוגר נוסף, מלבד הנהג. המלווה מועסק ע"י הרשות המקומית למעט במקרה בו המלווה הינו מתנדב שאושר לכך ע"י ארגון ציבורי.
 
מערך שירותים חינוכיים:
 • מעונות יום שיקומיים – במסגרת מעון היום מקבלים הפעוטות מכסת בריאות במימון משרד הבריאות, הכוללת 14 שעות שבועיות של טיפולים פרא-רפואיים, כגון: שפה, רפוי בעיסוק, פסיכולוג. 
  בכדי לממש זו יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית.
  פירוט מסגרות באתר אלו"ט
 • שילוב יחידני במעון רגיל – ליווי סייעת במעון יום פרטי ו/או ציבורי רגילים, הנמצאים תחת פיקוח משרד התמ"ת.
  בכדי לממש זכות זו יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית.
 • לילדי הגן מגיל חוק חינוך חובה יש מספר אפשרויות:
  • גן תקשורתי – גן טיפולי המיועד לילדים עם הספקטרום האוטיסטי. בגן מונהג יום לימודים ארוך והילדים מקבלים טיפולים פרא-רפואיים, הזנה, הסעות ומלווה להסעות.
  • גן משולב – גן לילדים מעל גיל 5 שנים המכיל ילדים מהחינוך המיוחד וילדים מהחינוך הרגיל. מספר מקסימלי של הילדים בגן 30, מתוכם עד 10 ילדים שזכאים לחינוך מיוחד. צוות הגן כולל: גננת, גננת חינוך מיוחד וסייעת.
  • בכדי לממש זכות זו יש לפנות לאגף החינוך ברשות המקומית ולבקש זימון של וועדת השמה לחינוך המיוחד.
  • שילוב יחידני בגן רגיל – ילדים בגיל חינוך חובה. על שילוב הילדים בגן אחראית הגננת והמשלבת המלווה אותם בין 7 ל- 30 שעות שבועיות, בהתאם לדרגת תפקודם. כל ילד זכאי לסל שילוב, הכולל הוראה מתקנת, טיפול ביצירה והבעה, טיפולים פרא-רפואיים והדרכת הצוות המטפל.
 • לילדי בית-הספר ולנוער:
  • בית ספר לאוטיסטים.
  • כיתת תקשורת.
  • שילוב יחידני בבית-ספר רגיל.
 • מסגרות פנאי:
  • מועדוניות לשעות אחרי בית-ספר.
  • קבוצות למיומנויות חברתיות.
  • סייעת לשעות אחה"צ.
  • נופשונים.
  • קייטנות.
 • לבוגרים מגיל 21:
  • דיור חוץ ביתי.
   כדי לממש זכות זו יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית.
  • מסגרות תעסוקה.
   ​כדי לממש זכות זו יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית.
אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים:
אלו"ט היא עמותת הורים מרכזית, ארצית מובילה בטיפול באדם עם אוטיזם, פועלת לקידום זכויותיהם של כל הילדים, נוער ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי בישראל, לשיפור השירותים הניתנים להם ולמשפחותיהם ולסייע למשפחות המתמודדות עם הלקות.
פעילותה של אלו"ט מיועדת להבטחת קיומם, שיקומם, עתידם ומעמדם הכלכלי החברתי והחוקי.
פעילויות נוספות של אלו"ט: הרצאות, קבוצות תמיכה, סדנאות, שיחות אישיות עם עובדת סוציאלית, קו פתוח: 03-6709094, הורים למען הורים, מרכז מידע.
סניפי המרכז למשפחה:
מרכז: רח' קריניצי 63 א', רמת-גן 52433. 
טלפון: 03-6703077.
דוא"ל: b_Lauren@netvision.net.il
ירושלים: רחוב הצפירה 30, ת.ד. 8094, המושבה הגרמנית, ירושלים 91080.
טלפון: 02-5665294.
דוא"ל: mishpacha_jerusalem@alut.org.il
 
"קשר" – הבית של המשפחות המיוחדות
"קשר" הוא ארגון ארצי, המעניק שירותי מידע, תמיכה, ייעוץ והעצמה להורים ולמשפחות עם צרכים מיוחדים ולאנשי מקצוע בתחום, והארגון המרכזי פועל לקידום מעמדם של ההורים והמשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים בכל הלקויות, בכל הגילאים בכל תחומי החיים.
בארגון פועלות יחידות ארציות וסניפים אזוריים.
יחידות "קשר" כוללות:
 • יחידת מידע – שמטרתה הפצת מידע עדכני ומקיף להורים ככלי להעצמה.
 • יחידת הכשרה – שמטרתה הכשרה והדרכת הורים למשימת ההורות המיוחדת והכשרת אנשי מקצוע לעבודה בשותפות עם הורים אלה.
 • יחידת התוכן והשינוי החברתי – מטרתה להביא לשינוי חברתי במיקומה של המשפחה, מתן זכויות, תקציבים וחקיקה למען המשפחה המיוחדת.
 • יחידת קשרי לקוחות ושותפים – האמונה על בניית קשר רציף ואינטראקטיבי עם ההורים לצורך העברת מידע, מתן שירותים ויצירת קבוצת כוח חברתית.
משרד ראשי:
טלפון: 02-6236116, 02-6248852
פקס: 02-6246390
יד חרוצים 4, ירושלים 93420
דוא"ל: info@mrkesher.org.il
אתר
אנשי קשר במחוזות:
צוות מחוז צפון:
עובדת סוציאלית, מזכירה, מנהלת אדמיניסטרטיבית
טלפון: 04-8807800 |  פקס: 04-8807808

צוות מחוז מרכז:
עובדת סוציאלית, מזכירה, מנהלת אדמיניסטרטיבית
טלפון: 03-6717700 שלוחה 6 |  פקס: 03-6717722  

צוות מחוז ירושלים:
עובדת סוציאלית, מזכירה, מנהלת אדמיניסטרטיבית
טלפון: 02-5675111 שלוחה 1 |  פקס: 02-5675173

צוות מחוז דרום:
עובדת סוציאלית, מזכירה, מנהלת אדמיניסטרטיבית
טלפון: 08-6203203 \ פקס: 08-6203233