לתיק הבריאות שלי

מחשבון לאומית כסף וזהב

שלח לחבר

X
תוכניות הביטוח המושלם מוצעות לך בשתי רמות: 
"לאומית כסף" - תוכנית ביטוח משלים בסיסית המקנה מגוון שירותים רפואיים מעבר לניתן בסל הבריאות הקבוע בחוק. 
"לאומית זהב" - תוכנית הביטוח המשלים המורחבת המקנה לך כיסוי מושלם לרפואה פרטית מתקדמת. 
במחשבון זה תוכל לחשב כמה יעלה לך ביטוח חודשי בכל אחת מתוכניות הביטוח המשלים לך ולבני משפחתך. 
 
BMI Calculator