הפניה למוקד לאומית סיעוד בכלל בריאות, לצורך מתן מידע או מכירת פוליסת סיעוד