הפניה למוקד לאומית דרכונית בכלל בריאות, לצורך מתן מידע או מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל